UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


OLAKAJMO ISTRAITELJIMA ATORAA...! 24.02.2015

Slika

KAO I NAŠI PRIJATELJI JURE, BRANKO I OSTALI KOJI SU DO SADA PRIZNALI,

I MI SMO ORGANIZATORI PROSVJEDA tzv. "ŠATORAŠA" ...!

OEKUJEMO PRIMJERENU ZATVORKU KAZNU...!


SJEDNICA PREDSJEDNITVA UDRUGE HVIDR-a BELIE 19.02.2015

Slika

Dana 18. veljae 2015. (srijeda) s poetkom u 19,00 sati, Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše odralo je svoju 4 sjednicu predsjedništva u 2015. godini.

U uvodnom dijelu sjednice nazone su pozdravili koordinatori Udruge HVIDR-a Beliše: za Opinu Bizovac - gosp. Zlatko Vukovi, Opinu Petrijevci - gosp. Zdravko Bakari, Sanicu – gosp. Stjepan Doljanac, Ladimirevce – gosp. Branko Puši i gosp. Pavo Mileki Predsjednik Udruge.

Na sjednici na kojoj je ulanjeno 4 (etiri) nova lana, nakon podnesenih izvješa Koordinatora Udruge, g. Dragomir Šimi, dopredsjednik udruge i g. Ivica Vidoši, predsjednik Nadzornog odbora podnijeli su izvješe sa tribine „Aktualni braniteljski sat“ odrane 12. veljae u Osijeku i potpori mirnom prosvjedu hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata ispred Ministarstva branitelja u Zagrebu, Savska 66 dana 15. i 16. veljae.

Nakon toga je g. Pavo Mileki podnio izvješe sa sjednice Glavnog odbora HVIDR-e RH odrane u Zagrebu 12. veljae i informirao nazone o Operativnom planu HVIDR-e RH za 2015., raspravi i odlukama o prijedlozima za izmjene i dopune Statuta u sastavu HVIDR-e RH, temeljem obveze usklaivanja s odredbama novog Zakona o udrugama („N.N.“ br. 74/14) te izvješe o raspravi i donošenju odluka o prijedlozima HVIDR-e RH za izradu novog nacrta Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji, dosadašnjem radu Pododbora, saborskog odbora za ratne veterane i oitovanju klubova zastupnika o donošenju Ustavnog Zakona o pravima hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji.

Nadalje, g Mileki je izvijstio nazone i o „Obavijesti Hrvatskog Zavoda za Mirovinsko osiguranje o razdvajanju mirovina na dio mirovine ostvarene prema posebnom propisu i dio mirovine na temelju staa osiguranja, koju HZMO ovih dana putem Središnjeg dravnog portala „e-Graani“ šalje hrvatskim braniteljima i stradalnicima, pozivajui se na lanak 178 Zakona o mirovinskom osiguranju.“

Slika

Jednoglasno je donijeta Odluka o obiljeavanju Dana HVIDR-e RH koji e Udruga HVIDR-a Beliše obiljeiti 25. veljae, radno, postavljanjem jarbola i hrvatskog stijega na Spomen obiljeju poginulim hrvatskim braniteljima u Torjancima i upisom novih polaznika na teaj osposobljavanja za rad s motornom pilom. 

Zbog ukazane potrebe predsjedništvo je jednoglasno donijelo Odluku o imenovanju gosp. STEVE ABRAMIA iz Gata, Koordinatorom Udruge HVIDR-a Beliše za Gat i Veliškovce.

Slijedea sjednica Predsjedništva odrat e se u srijedu, 4. oujka 2015. u Gatu.

 


TRIBINA "AKTUALNI BRANITELJSKI SAT" 13.02.2015

SlikaSlika

Predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše dana 12. veljae 2015. (etvrtak) sudjelovali su u Osijeku na tribini pod nazivom "AKTUALNI BRANITELJSKI SAT" koji je organizirala Koordinacija udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata Osjeko-baranjske upanije.

Aktualni braniteljski sat organiziran je zbog iskazane potrebe velikog broja hrvatskih branitela, lanova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata za savjetovanje i strunu pomo.

U neposrednom kontaktu s predstavnicima Ministarstva branitelja, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sudionici ove tribine, imali su priliku, na konkretne probleme, dobili struno obrazloenje s uputom o daljnjem postupanju.

Cilj ove tribine bio je podii razinu informiranosti, pruiti pravnu, savjetodavnu i strunu pomo hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata u ostvarivanju njihovih prava.

 

 

 


REAKCIJA NA ODBACIVANJE TUBE ZA GENOCID PROTIV SRBIJE 06.02.2015

Slika

          - izjava za medije

  Duboko smo nesretni, alosni i nezadovoljni ovom sramotnom presudom Haaškog Meunarodnog suda pravde (ICJ), kojoj su kumovali: Ivo Josipovi – kreator politike prema Haaškom sudu i koautor tube protiv Srbije za genocid i Ivan Šimonovi - hrvatski zastupnik pred ICJ-em, koji su, prema tvrdnji znalaca i nekih pravnih strunjaka, izmijenili originalnu tubu i izostavili toku dva - opis „etnikog išenja" koje su izvršili Srbi „nareujui, ohrabrujui i potiui hrvatske dravljane srpske nacionalnosti...da napuste tzv. Krajinu (što je predano njihovim partnerima Srbima kao glavni argument za njihovu protutubu), i izostavili iz tube Crnu Goru na temelju lai bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesia da "Crna Gora nikad nije ratovala protiv Hrvatske, te Vesna Pusi, Pupovac, Teršelija i njima slini.

Na teritoriju Republike Hrvatske poinjeni su teški zloini, teška kršenja ljudskih prava i meunarodnog humanitarnog prava, koje su poinile srpske snage i JNA (u Vukovaru i Škabrnji, zloini u Saborskom gdje su JNA i "srpski dobrovoljci" ušli sa 40 tenkova i 800 vojnika i ubili, zapalili, zaklali i objesili u jednom danu 28 civila od ega 11 ena), iako po njima –sudcima, opseg tih zloina „nije bio dovoljan“ da se zloin proglasi genocidom!?

Stoga ne moemo prihvatiti nametanje utjehe da je Haaški sud na kraju prihvatio više elemenata hrvatske tube, nego srpske protutube, koju nam ovih dana nameu pojedini hrvatski dunosti i politiari kao opravdanje za svoju nesposobnost i potrošenih više od 30.000.000,00 kuna, i ovu sramotnu presudu Haaškog Meunarodnog suda pravde koja je, evidentno u slubi politike izjednaanja rtve i agresora, a ne pravde i pravednosti.

Apsurdno je i neprihvatljivo uti da sljednica SR Jugoslavije, Srbija nije odgovorna za genocid i poinjene zloine do 27. travnja 1992. godine, iako je podupirala, naoruavala, poticala i upravljala akcijama raznih ekstremistikih pobunjenikih skupina unutar Republike Hrvatske i osiguravala im vojne kadrove, opskrbu i novac.

 Neizmjerno se zahvaljujemo brazilcu Antoniu Augustu Cancado Trinidade, asnom sudcu i vrhunskom znanstveniku, predavau na desetak najuglednijih pravnih fakulteta u svijetu koji je jedini u hrvatskim dokazima vidio obiljeja genocida.

  Od Ministarstvo pravosua i DORH oekujemo da konano reagira, procesuira i kazni ratne zloine poinjene od strane srbije na teritoriju Republike Hrvatske tijekom Domovinskog obrambenog rata i istinom o nestalima uvjetuje Srbiji ulazak u EU.

 


HVIDR-a Belie uspjeno organizirala teaj za rukovatelja motornom pilom 03.02.2015

Slika

U ponedjeljak dana 02. veljae 2015. godine, u suradnji s Pukim otvorenim uilištem „Poetika“, Ustanovom za obrazovanje odraslih iz Osijeka, Udruga HVIDR-a Beliše je za  hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Valpovštine uspješno organizirala Teaj za „Rukovatelja motornom pilom“.

Ovaj teej, koji se po završetku školovanja upisuje u radnu knjiicu polaznika, je u sklopu programa obrazovanja odraslih koji je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Ovakav nain obrazovanja i osposobljavanja svojih lanova i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Valpovštine Uduga HVIDR-a Beliše e nastaviti tijekom 2015. godine.

 SlikaSlika

Slika Slika

Slika Slika

Slika

 

"100 % ZA HRVATSKU" 27.01.2015

Slika

lanovi Udruge HVIDR-a Beliše, zajedno s predstavnicima lanova Udruga proizašlih iz Domovinskog rata Osjeko-baranjske upanije, u nedjelju i ponedjeljak 25. i 26. sijenja 2015. odlaskom na prosvjed pred Ministarstvo branitelja u Zagreb, Savsku 66. iskazali su potporu 100 hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i branitelja Republike Hrvatske u ostvarivanju zajednikih ciljeva u borbi za bolju i pravedniju Hrvatsku.

Slika

Ovim odlaskom u Zagreb, Savsku 66. Udruga HVIDR-a Beliše je, po 7-mi puta, svojom nazonošu pokazala cjelokupnoj hrvatskoj javnosti "Da hrvatske branitelje veu zajedništvo i ljubav prema Domovini Hrvatskoj koju smo iskazali tijekom Domovinskog rata i sada kada na demokratski nain prosvjedujemo u borbi za bolju i pravedniju Hrvatsku" za koju su mnogi hrvatski branitelji Valpovštine i Republike Hrvatske dali svoje ivote.

Slika

U ponedjeljak 26. sijenja u Savsku 66 stiglo je i 11 maratonaca koji su nakon maratona dugog 328 kilometara, pod nazivom "100% za Hrvatsku", u organizaciji Maraton kluba Hrvatski sokol - Osijek, svojim dolaskom dali potporu udruzi Hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i braniteljima, koji prosvjeduju ve 100 dana ispred Ministarstva branitelja.

Maratonci su poduprli hrvatske ratne vojne invalide i branitelje u njihovu zahtjevu za ostavkama ministra branitelja Predraga Matia i njegovih suradnika, Bojana Glavaševia i Vesne Na te donošenjem Ustavnog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji, odnosno definiranjem Domovinskog rata kao temelja Hrvatske.

Slika

Najstariji maratonac Zlatko Miloševi kojem je 64 godine, i najmlai Domagoj Katuši od 16 godina, naglasili su da im je bila ast sudjelovati u ovom maratonu od Vukovara do Zagreba i dodali kako im nije bilo teško pretrati tu dionicu u znak potpore prosvjedu hrvatskih branitelja. 

SlikaSlika

Slika Slika

Slika

Slijedei odlazak u Zagreb, Savsku 66., Udruga HVIDR-a Beliše planira za 15. i 16. veljae 2015. godine.

 
 

SJEDNICA PREDSJEDNITVA UDRUGE HVIDR-a BELIE U PETRIJEVCIMA 22.01.2015

Slika

sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Beliše u Petrijevcima            

 Kako je i najavljeno, u srijedu 21. sijenja 2015. s poetkom u 19,00 sati, u prostorijama „Lovakog Doma“ u Petrijevcima, Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše odralo je svoju 2 sjednicu Predsjedništva u 2015. godini.

 U uvodnom dijelu sjednice nazone su pozdravili, koordinator Udruge HVIDR-a Beliše za Opinu Petrijevci gosp. Zdravko Bakari i gosp. Pavo Mileki Predsjednik Udruge.

 Na sjednici, na kojoj su bili nazoni i lanovi Udruge iz Petrijevaca, usvojen je Plan rada udruge za 2015. godinu koji je definiran u 23 toke i Plan obiljeavanja Blagdana, Spomendana i Obljetnica.

 Jednoglasno je podran prijedlog potpore mirnom prosvjedu hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata ispred Ministarstva branitelja u Zagrebu, Savska 66. „100% za Hrvatsku“, na kojem e u nedjelju i ponedjeljak, 25 i 26. sijenja 2015. sudjelovati i 10 predstavnika Udruge HVIDR-a Beliše.

     Slijedea sjednica Predsjedništva odrat e se u srijedu, 4. veljae 2015. u Bizovcu.

 SlikaSlika

SlikaSlika

Slika


16.01.2015
 

O b a v i j e s t

lanovima i simpatizerima Udruge HVIDR-a Beliše

Objavljeno 15. sijenja 2015.

OBRASCI ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE OLAKŠICA ZA POTPOMOGNUTA PODRUJA

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 158/13) Grad Beliše svrstan je u II skupinu jedinica lokalne samouprave ija je vrijednost indeksa razvijenosti izmeu 50% i 75% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske.

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14) i Zakona o porezu na dohodak, a ovisno o stupnju razvijenosti lokalne samouprave, graani sa prebivalištem i stvarnim boravkom na potpomognutom podruju ostvaruju i odreene porezne olakšice.

Za ostvarivanje poreznih olakšica nuna je i potvrda Grada Beliša te ovim putem graani grada Beliša mogu preuzeti obrasce potrebne za izdavanje navedene potvrde. Uz potpisani i ispunjeni obrazac zahtjeva potrebna je potpisana i ispunjena izjava jednog svjedoka, uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Beliše i preslik osobne iskaznice.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti u Gradsku upravu grada Beliša, I kat, soba broj 8.


ESTITKA ZA DAN DRAVNOSTI 15.01.2015

Slika

Slika

UDRUGA HVIDR-a BELIŠE ESTITA SVIM HRVATSKIM BRANITELJIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA, I SVIM HRVATICAMA I HRVATIMA, MA GDJE BILI,

"DAN DRAVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE"


ESTIT I BLAGOSLOVLJEN BOI I SRETNA NOVA 2015. GODINA 23.12.2014
Slika

JEDAN KRI ZA JEDAN IVOT 11.12.2014

Slika

SlikaSlika

              "Odustajanja nema, u Zagrebu emo ostati koliko treba"

Dana 10. prosinca 2014. godine, na Meunarodni dan ljudskih prava, predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše, zajedno sa hrvatskim braniteljima, veteranima i ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i lanovi njihovih obitelji iz cijele Hrvatske odjeveni u crne majice s kriom naprijed, i velikim bijelim upitnikom na leima, u 12 sati iz Savske 66, u "hodnji upozorenja" pod nazivom "Jedan kri za jedan ivot" krenuli su na Trg bana Jelaia gdje je odran skup kako bi se upozorilo elne ljude nadlenih dravnih institucija na problem i potrebu uinkovitijih mjera sprjeavanja suicida hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, lanova njihovih obitelji i graana Republike Hrvatske.

Na skupu je istaknuto da se u Republici Hrvatskoj godišnje zabiljei izmeu 800 i 1000 samoubojstava, od ega 100 do 120 poine hrvatski branitelji. Od 1990. do lipnja 1996. godine samoubojstvo su  prema podatcima branitelja poinila 266 hrvatska branitelja, do 2005. godine bilo je ukupno 1632 samoubojstava hrvatskih branitelja.

„Poštovani suborci, hrvatski branitelji, veterani, ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, i lanovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pridruite nam se, budite dio nastojanja ouvanja ivota, pokaimo ljubav kao priznavanje Boje dobrote, pretoene u ljubav prema blinjemu. Društvena solidarnost i pravednost, nesebinost i sloga – stupovi su na kojima je mogue i dalje graditi Hrvatsku, oslanjajui se na vrijednosti koje smo izgradili tijekom Domovinskog rata, koje ne smiju biti dovedene u pitanje, ako elimo Boji blagoslov i snagu snaniju od ljudskih pravorijeka nedostojnih istina i budunosti.“

Skup je završioispred zagrebake Katedrale snimanjem milenijske fotografije „Jedan kri za jedan ivot“ 

SlikaSlika


Više
STIPENDIRANJE DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA - OBAVIJEST 09.12.2014
Slika

          O B A V I J E S T

  Udruga HVIDR-a Beliše obavještava svoje lanove i hrvatske branitelje Valpovštine da je Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao

NATJEAJ

za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveuilišnog i strunog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim uilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, za akademsku godinu 2014/2015.

  O uvjetima i Obrascima za prijavu na natjeaj, lanovi udruge i hrvatski branitelji Valpovštine mogu se informirati i dobiti potrebne upute, u prostorijama Udruge HVIDR-a Beliše, Vij. J.J.Strossmayera 67, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 do 20:00 sati.


Promocija knjige ovjek i njegova sjena, dr. Ante Kovaevia 02.12.2014
HVIDR-a Belie sveano obiljeila "Dan prve oruane akcije na okupiranu Baranju" 30.11.2014

Slika

SlikaSlika

   U nedjelju 30. studenog 2014. godine Udruga HVIDR-a Beliše je Torjancima sveano obiljeila „Dan prve oruane akcije na okupiranu Baranju“. 

Toga dana, prije dvadeset i tri godine u malom Baranjskom mjestu Torjanci poginula su etiri hrvatska branitelja: Pavo Horvat, Marko Pavlovi, Darko Dervenšek i Damir Banovi.

Središnja sveanost obiljeavanja sjeanja na etvoricu poginulih hrvatskih branitelja zapoelo je u Torjancima polaganjem vijenaca, paljenjem svijea i molitvom u 15:00 sati, ispred spomen - obiljeja poginulih hrvatskih branitelja, predvoena mjesnim upnikom.       

   U sklopu obiljeavanja Dana prve oruane akcije na okupiranu Baranju, predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše su u jutarnjim satima, paljenjem svijea i polaganjem vijenaca odali poast i poginulim hrvatskim braniteljima Satnice i Perijevaca.

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika


Više
PROMOCIJA KNJIGE "OVJEK I NJEGOVA SJENA" DR. ANTE KOVAEVIA 25.11.2014

Slika

Knjiga ovjek i njegova sjena svjedoi o progonu politikih neistomišljenika, montiranim sudskim procesima te grijesima komunistike ideologije, totalitarnog sistema i prakse bivše Jugoslavije, ali i potrebi oproštenja i pomirenja.

U predstavljanju knjige autor e iznijeti svoja sjeanja i dokumente kako bi opisao vlastita stajališta o dogaajima i ljudima iz vremena komunistike represije, koju je sam imao prilike osjetiti na vlastitoj koi. Pritom se osvrnuti na susret sa svojim bivšim progoniteljima, udbašima. No, poruka knjige ipak lei u praštanju i pomirenju.

U sklopu promocije knjige biti e prikazan videoisjeak iz emisije HRT-a Hrvatska uivo u kojemu dr. Kovaevi, zajedno sa eljkom Kekiem, ovjekom koji ga je kao tajni agent UDBA-e za vrijeme komunistikog reima uhodio, progovara o nastanku knjige i potrebi lustracije u hrvatskom društvu.

Kroz ivotnu priu "ovjeka i Sjene” koji su se nakon 30 godina upoznali u demokratskoj, poslijeratnoj Hrvatskoj, prikazana je i sadašnja stvaranost Hrvatske u kojoj glavnu rije, kako tvrde, vode bivši udbaši.

 


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"