UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


BOINO-NOVOGODINJA ESTITKA 21.12.2015

Slika

Drage naše sugraanke i sugraani, hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata i

obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja,

rijetko kada ovjek osjeti ljubav, sreu, toplinu i potrebu za svojim blinjima kao na Boi.

Neka taj osjeaj prati Vas i Vaše najmilije kroz cijelu nadolazeu godinu.

estit  i blagoslovljen Boi!


NATJEAJ ZA DODJELU STIPENDIJA - OBAVIJEST 16.12.2015

Slika

Udruga HVIDR-a Beliše obavještava hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i djecu HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljce i djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata da je Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao Natjeaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveuilišnog i strunog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim uilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2015/2016. godinu.

PRIJAVE NA NATJEAJ PODNOSE SE ZAKLJUNO DO 11. SIJENJA 2016. GODINE NA ADRESU:

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA Savska cesta 66, 10000 Zagreb (s naznakom - Natjeaj za stipendiranje)

1. Mjeseni iznos stipendije tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za uenike iznosi 200,00 kuna.

2. Mjeseni iznos stipendije za studente iznosi 500,00 kuna.

3. Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti e odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.

Upute i obrasci mogu se preuzeti na slubenim stranicama Udruge: www.hvidra.belisce.eu,  ili u druzi HVIDR-a Beliše, svakog ponedjeljka, srijede i petka od 18,00 sati na adresi: Vij. J. J. Strossmayera 67 i slubenim stranicama Ministarstva branitelja.


7. HODOAE GOSPI VOINSKOJ 15.12.2015

Slika

U nedjelju, 13. prosinca 2015. godine 20 predstavnika Udruge HVIDR.a Beliše, po prvi puta, sudjelovalo je na 7. hodoašu hrvatskih branitelja, Hrvatske vojske i policije „Gospi Voinskoj“, zajedno sa lanovima obitelji poginulih mještana i tisue pripadnika Hrvatske vojske i policije, branitelja, lanova udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih graana.

Ovogodišnjim je hodoašem obiljeena 24. obljetnica razaranja voinske upne crkve i stradanja 47-ero mještana 13. prosinca 1991. godine. Nakon Vukovara i Škabrnje, Voin je najvea tragedija Domovinskog rata.

Hodoasnici su se okupli kod kria na Prebendi, mjestu stradanja u brdskom dijelu Voina, oakle su u pokorniko - molitvenoj procesiji s brojnim zastavama ratnih postrojbihrvatske vojske i udruga proizašlih iz Domovinskog rata otišli do upne crkve Pohoda Blaene Djevice Marije u kojoj je u spomen na voinske rtve misno slavlje predvodio poeški biskup dr. Antun Škvorevi.

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika  Slika

Slika Slika

 


Više
REDOVNA IZVJETAJNA GODINJA SKUPTINA UDRUGE HVIDR-A BELIE 14.12.2015

Slika

Dana  12. prosinca 2015. god. u nazonosti predstavnika Zajednice udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije, predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine,  te predstavnika lokalne samouprave, Udruge umirovljenika i starijih osoba, Knjievne udruge pjesnika iz Beliša, muške pjevake druine Bocanjevakih pajdaša i medija u prostorijama Doma umirovljenika Beliše odrana je redovna izvještajna godišnja Skupštine Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Beliša.

Slika Slika

Skupština je otpoela intoniranjem Himne, a potom je minutom šutnje odana poast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Predsjednik Udruge HVIDR-a Beliše g. Pavo Mileki otvorio je redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu udruge, pozdravio nazone i predloio radno Predsjedništvo od 7 lanova koje je nakon potvrde Skupštine, nastavilo sa radom sjednice.

Tom prigodom, g. Mileki je podnio izvješe o radu u 2015. godini, iz kojeg je vidljiv kontinuirani rad udruge kroz odrane 23 sjednice predsjedništva, jednu radnu sjednicu sa lanovima udruge i nekoliko radnih sastanaka sa koordinatorima udruge na podruju djelovanja odnosno Bizovcu, Petrijevcima, Ladimirevcima, Satnici, Veliškovcima i Gatu, i angairanosti lanova udruge, predsjedništva, nadzornog odbora.

Na inicijativu Udruge i potporu lokalne samouprave, grada Beliša, upanije Osjeko-baranjske i Ministarstva branitelja, na gradskom groblju u Belišu je nakon 24 godine, postavljen Centralni Spomen kri u spomen na sve poginule hrvatske branitelje i civilne rtve u  Domovinskom ratu.

Osnovan je Odbor za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata kao stalno radno tijelo gradskog Vijea sa zadaom da:

·          razmatra i prati provoenje mjera Gradskog vijea o skrbi za hrvatske branitelje i lanove njihovih obitelji te po potrebi daje prijedloge za eventualne izmjene i dopune istih u suradnji s nadlenim gradskim upravnim tijelima.

·         razmatra i prati pitanja u svezi ostvarivanja i zaštite prava hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja te lanova njihovih obitelji, te civilnih invalida Domovinskog rata i svih stradalnika Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji.

·         surauje sa braniteljskim udrugama koje djeluju na podruju grada Beliša u predlaganju mjera Gradskog vijea o skrbi hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji.

Dana 30. studenoga 2015. usvojen je i prijedlog da se Danom hrvatskih branitelja grada Beliša proglasi dan 30. svibnja, koji bi se u Belišu slavio svake godine, u spomen na konstituiranje prvog višestranakog Sabora 1990. Taj dan hrvatski narod u domovini i u svijetu prihvatio je kao Dan hrvatske dravnosti, dan kada se prvi puta u sveukupnoj hrvatskoj povijesti konstituirao jedan demokratski izabran Hrvatski sabor.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGE  u 2016. godini Udruga planira nastaviti kao i u 2015. godini te mandatnom razdoblju predsjedništva Udruge.

U suradnji s lokalnom zajednicom na podruju djelovanja Udruge, u planu je provedba projekt izgradnje i postavljanja Spomen ploa poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu.

Pokrenuti projekt pripreme dokumentacije izgradnje Sportsko-rekreacijsko-rehabilitacijskog Veteranskog Centra u gradu Belišu koji bi bio u slubi hrvatskih branitelja, HRVI te svih udruga proizašlih iz Domovinskog rata grada Beliša, Valpovštine i OB upanije, i svih civilnih udruga. Neke od pripremnih aktivnosti su uz pomo lokalne samouprave ve pokrenute.

Stoga koristim ovu prigodu da zamolim gradonaelnika grada Beliša g. Dinka Buria i ostale predstavnike lokalne samouprave i OB upanije da nam u tome pomognu.

Na kraju svog izlaganja, predsjednik udruge HVIDR-a Beliše g. Mileki još jednom se zahvalio svim lanovima udruge, predsjedništva, lanovima nadzornog odbora i svim onim lanovima udruge koji aktivno i nesebino sudjeluju u radu udruge, unato problemima sa kojim se udruga suoava od svog osnutka i pozvao lanove da i nadalje ustraju na provedbi planova i projekata udruge i na taj nain daju svoj doprinos poboljšanju kvalitete rada Udruge.

Sjednica Skupštine završila je u 19.30 sati nakon ega su se lanovi udruge nastavili druiti uz prigodan domjenak organiziran u prostorijama Doma umirovljenika.

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika

 Slika

Slika Slika

 SlikaSlika

Slika Slika

Slika Slika

Slika

 

 


Više
Obiljeen Dan prve oruane akcije na okupiranu Baranju 01.12.2015

Slika

Kao i prošle godine, predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše su u ponedjeljak 30. studenog 2015 na lijevoj obali r. Drave kod Spomen obiljeja poginulim hrv. braniteljima i  Baranji, u Torjancima sveano obiljeili „Dan prve oruane akcije na okupiranu Baranju“.

Toga dana, prije 24 godine u malom Baranjskom mjestu Torjanci poginula su etiri hrvatska branitelja, pripadnika 107 Brigade HV-a: Pavo Horvat, Marko Pavlovi, Darko Dervenšek i Damir Banovi.

SlikaSredišnja sveanost obiljeavanja sjeanja na etvoricu poginulih hrvatskih branitelja zapoelo je u 16,00 sati u Torjancima sveanom sv. Misom u mjesnoj crkvi predvoena mjesnim upnikom nakon koje su poloeni vijenci i upaljene svijee ispred spomen obiljeja poginulim hrvatskim braniteljima.

U sklopu obiljeavanja Dana prve oruane akcije na okupiranu Baranju, predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše su u dopodnevnim satima, zapalili svijee i odali poast poginulim hrvatskim braniteljima Satnice i Petrijevaca.

 

  


Više
HVIDR-a Belie na Mimohodu za Dan sjeanja na rtvu Vukovara 18. studenoga 19.11.2015

Slika

U jednoj koloni, na elu sa stjegonošama i djecom poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Vukovara, dostojanstveno, mirno i u tišini, bez politikanstva i podjela ove 2015. godine obiljeen je Dan sjeanja na rtvu Vukovara, 24. obljetnica stradanja Vukovara u Domovinskom ratu 1991. godine.

Središnji je dio programa zapoeo u 10 sati u dvorištu vukovarske Ope bolnice gdje se odrao komemoracijski program koji je vodio glumac Darko Milas, a pjesmom su ga uveliali Klapa Hrvatske ratne mornarice „Sv. Juraj" i Branko uli.

Po završetku programa, formirana je Kolona sjeanja u kojoj su bili i predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše, koju su ove godine predvodila Djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pripadnici 204. Vukovarske brigade, vukovarski branitelji i povijesne postrojbe iza kojih su se potom Koloni prikljuivali ostali graani skupa s predstavnicima dravnih, regionalnih i lokalnih vlasti.

Po prvi puta od obiljeavanja Dana sjeanja na rtvu Vukovara mimohod se, osim u Vukovaru, 18. studenoga odrao i u gradu Munchenu.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika

 


OBANIJADA U BISTRINCIMA 15.11.2015

Slika

U subotu 14. studenoga 2015. u Bistrincima odrana je obanijada u organizaciji Nogometnog kluba Podravac Bistrinci i Turistike zajednice grada Beliša

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika

 


HVIDR-a Belie obiljeila blagdan Svih svetih 02.11.2015

Slika

Na gradskom groblju u Belišu i Valpovu kod središnjeg Spomen - kria za poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu vijence su poloili i svijee zapalili predstavnici Koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine, te predstavnici Policijske Postaje Beliše i predstavnici gradova Beliša i Valpova.

Sveanosti na gradskim grobljima su uveliali lanovi Puhakog orkestra DVD-a Valpovo s prigodnim programom.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


HVIDR-a Belie na sarmijadi u Donjem Miholjcu 20.10.2015

Slika

    U subotu, dana 17. listopada 2015. predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše sudjelovali su na 1. Dravnom prvenstvu u kuhanju sarme u kotliu koji je odran na prostoru Gradske trnice u Donjem Miholjcu. Iako prvo natjecanje, okupilo se 27 kuharskih ekipa iz Osjeko-baranjske upanije, i dvije ekipe iz Poeško-slavonske upanije.

Sarma se kuhala po tradicionalnom receptu, na nain da je svatko imao svoju malu tajnu, zaine i umijee spravljanja sarme..

Prema odluci irija najbolju sarmu skuhao je Josip Grguri, lan osjekog Kluba majstora kotlia, natjecatelj s dugogodišnjim iskustvom spravljanja jela u kotliu. Druga najbolja sarma bila je sarma Zdravka Deaka iz Bizovca, a treu su skuhale domae natjecateljice Miholjanke.

Najbolji natjecatelji dobili su za nagradu pehare, a svi ostali zahvalnice za sudjelovanje.

Slika Slika

 Slika Slika Slika Slika


Više
09.10.2015

Slika

Nakon 24 godine, uo�i Dana Neovisnosti Republike Hrvatske, dana 7. listopada 2015. prigodnom je sve�anoš�u na gradskom groblju grada Beliš�a, otkriven Spomen-kri� poginulim hrvatskim braniteljima i odana po�ast svim �rtvama poginulim i nestalim u Domovinskom ratu grada Beliš�a.

 

 

Sve�anost na gradskom groblju, gdje su se okupili brojni gra�ani grada Beliš�a i Valpovštine, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i �lanovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata zapo�ela je himnom koju je interpretirala Valentina Gyerek, te odavanjem po�asti minutom šutnje.

 

 

Sudionike sve�anosti pozdravio je g. Pavo Mileki�, predsjednik Udruge HVIDR-a Beliš�e, �iji su �lanovi inicirali postavljanje spomen kri�a i tom prgodom, izme�u ostaloga rekao:

 

 

„Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, poštovani roditelji, djeco i supruge poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, dragi prijatelji, dragi suborci!

 

 

Danas je za nas hrvatske branitelje grada Beliš�a i Valpovštine, poseban dan.

 

 

Okupili smo se danas ovdje na ovom gradskom groblju, uo�i Dana Neovisnosti RH,  kako bismo nakon gotovo 24 godine otkrili Spomen – kri� poginulim hrvatskim braniteljima i odali po�ast svim �rtvama poginulim i nestalim u Domovinskom ratu grada Beliš�a.

 

 

 Ovo spomen obilje�je koje danas otkrivamo simbol je stradanja, patnje i poni�enja, ali istodobno i znak slave, ljubavi i uskrsnu�a naše bra�e suboraca koja su u obrani svoje domovine dali ono najsvetije i najvrednije što su imali, SVOJE �IVOTE, da bismo mi danas �ivjeli u miru i slobodi.

 

 

Izra�eni hrvatski grb s pet povijesnih hrvatskih polja simbolizira hrvatsku dr�avnost i samostalnost.

 

 

Stoga mi je iznimna �ast i ponos što danas na ovome mjestu otkrivamo i blagoslivamo ovaj Spomen-kri� u spomen na sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu, Mali spomen, u odnosu na �rtvu koju su oni dali u obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata.

 

 

Neka nas ovo spomen obilje�je vje�no podsje�a na najte�e i najljepše trenutke nastajanja naše voljene Hrvatske Domovine, a isto tako neka nam bude vje�ni podsjetnik na sve one koji su za  nju dali sve što su imali, SVOJ �IVOT.

 

 

Neka njihova �rtva zauvijek ostane u našim srcima i mislima, i neka njena vrijednost bude protkana i kroz �ivote budu�ih naraštaja. A na nama je da za �rtve molimo i da se na njih podsje�amo, kako bi mogli po�ivati u miru.

 

 

Jer Oni su svoje �ivote ugradili za budu�nost RH i našu slobodu, i slobodu naših budu�ih naraštaja. Njihovo djelo za sve nas bi trebalo biti najviša svetinja.

 

 

A sada mi dragi prijatelji dozvolite da se zahvalim onima koji su svojim radom i sredstvima omogu�ili izgradnju ovog Spomen - kri�a, a to su redom:

 

 

· Ministru Branitelja RH, poštovanom g. PREDRAGU MATI�U, koji je prvi pepoznao ovaj naš projekt;

 

 

·   �upanu OB �upanije, poštovanom  g. VLADIMIRU ŠIŠLJAGI�U i njegovom zamjeniku, poštovanom g. DRAGANU VULINU;

 

 

·   Gradona�elniku grada Beliš�a, poštovanom gosp. DINKU BURI�U;

 

 

·   Tvrtci „LIK D.O.O.“ iz Petrijevaca – g. �eljku Sudari�u;

 

 

·   Obrtu „PERNJEK“ iz Beliš�a;

 

 

·   Gosp. VLADI VUKELI�U, hrvatskom branitelju i dragovoljcu Domovinskog rata iz Beliš�a, i;

 

 

·   Tvrtci KOMBEL d.o.o. iz Beliš�a

 

 

I na kraju, nakon što se još jednom zahvalio nazo�nima što su svojom nazo�noš�u uveli�ali ovu sve�anost, g. Mileki� je pozdravni govor završio rije�ima „�IVJELA HRVATSKA!  �IVJELI HRVATSKI BRANITELJI“ !

 

 

Sve�anost je nastavljena posvetom Spomen-kri�a i molitvom te polaganjem vijenaca i paljenjem svije�a. U �ast predstoje�eg praznika Dana Neovisnosti Republike Hrvatske, sudionici sve�anosti vijence su polo�ili i svije�e upalili i na spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na lijevoj obali r. Drave, a gosti, u nazo�nosti Ministra branitelja Predraga Mati�a, nastavili su se dru�iti s doma�inima i braniteljima u prostorijama beliš�anske HVIDR-e i UHDDR-a, na prigodnoj zakusci.

 

 

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

 


Više
21. SNIDOR - HVIDR-A BELIE - 3. MJESTO U STOLNOM TENISU 06.10.2015

Slika

Predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše sudjelovali su na 21. svehrvatskim športskim igrama invalida Domovinskog rata (SŠNIDOR-u), odranim u Zagrebu 3 i 4. listopada 2015. pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarovi.

Po prvi puta, u sastavu Zajednice Udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije, u vrlo jakoj konkurenciji, lanovi HVIDR-e Beliše u sastavu: Tomislav utuk i Zlatko Jankovi osvojili su 3. mjesto u stolnom tenisu.

Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata (SŠNIDOR) u organizaciji Udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a), sveano je u subotu otvoreno na središnjem zagrebakom Trgu bana Jelaia.

Na natjecanju 21. SŠNIDOR-a sudjelovale su ekipe iz svih hrvatskih upanija, a natjecala se i ekipa ratnih vojnih invalida HVO-a i ekipa slijepih. Tijekom dva dana oko tisuu natjecatelja bilo je podijeljeno u 22 ekipe koje su snagu i športske vještine odmjerili u 10 invalidskih športskih disciplina, odnosno 28 športskih natjecateljskih kategorija.

Prvo mjesto trofej obranila je HVIDR-a Grada Zagreba koja je do zlata došla osvojivši 210 bodova. Drugo mjesto osvojila je HVIDR-a Karlovake upanije s 171 bodom, a tree HVIDRA-a HVO-a Herceg Bosne sa 162 .

Svrha organiziranja ovog tradicionalnog natjecanja je psihološko i socijalno osnaivanje te podizanje kvalitete ivljenja hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, briga o promicanju njihovih športskih i rekreativnih aktivnosti radi unapreenja ope zdravstvene sposobnosti te provoenja psihike i zdravstvene rehabilitacije u cilju lakšeg ukljuivanja u društveni ivot nakon stradavanja u Domovinskom ratu.

 

 

Slika Slika

Slika  Slika

Slika

 

 

 


Više
OTKRIVANJE SPOMEN - KRIA 01.10.2015

Slika

P O Z I V N I C A

za

sveanost otkrivanja Spomen - kria

poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu

Grada Beliša 

 

U povodu Dana Neovisnosti Republike Hrvatske pozivamo sve hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata i lanove njihovih obitelji, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih banitelja, i graane grada Beliša i Valpovštine da svojom nazonošu uveliate sveanost otkrivanja Spomen - kria

poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu 

grada Beliša,

koje e se odrati u srijedu, 07. listopada 2015. godine na gradskom groblju Grada Beliša, Starovalpovaki put 2a, Beliše s poetkom u11:00 sati.

Za eventualno potrebna dodatna pojašnjenja u svezi protokola, kao i potvrdu dolaska, slobodni smo zamoliti da se obratite na broj mobitela/telefona:

099 690 9114

 
 

                                                                          

                                                                                

                                                                                

 


JO JEDAN USPJENAN NASTUP UDRUGE HVIDR-a BELIE 14.09.2015

Slika

Na prvoj smotri likih igara i obiaja organiziranoj od strane Zaviajne udruge Liana „Vila Velebita“ iz Beliša, Udruga HVIDR-a Beliše i Udruge umirovljenika i starijih osoba osvojili najzapaenije rezultate u 3 športske discipline.

Nakon osvojenog 3 mjesta u kuhanju graha na  16-om Etno susretu u Bilju, Udruga HVIDR-a Beliše i Udruga umirovljenika i starijih osoba sudjelovali su na prvoj smotri likih igara i obiaja odranoj na odmorištu Drava u Bistrincima.

U sklopu smotre organizirano je natjecanje u 4 športske discipline od kojih je Udruga  HVIDR-a Beliše i Udruga umirovljenika i starijih osoba u 3 discipline osvojila:

1.    1. Bacanje kamena s ramena – 3 mjesto

2.    2. Natezanje konopa 1 i 2 mjesto

3.    2. Kartanje bele – 1 mjesto 

Zadovoljstvo ovim osvojenim mjestima tim je vee što su discipline: bacanje kamena s ramena i natezanje konoma tradicionalne igre Liana.

Slika  Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


16. ETNO SUSRET U BILJU 08.09.2015

Slika

Slika Slika

U subotu 5. rujna 2015. predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše, po prvi puta, sudjelovali su na 16.-om Etno susretu u Bilju, tradicionalnoj manifestaciji prikazivanja etno baštine i domaih proizvoda ruralnih podruja kojoj je cilj sauvati, zaštititi i njegovati kulturnu i prirodnu baštinu Podunavlja.

I ovaj se put pokazalo da su Etno susreti doista mjesto okupljanja mještana koji ive uz Dunav i Dravu. Bogata ponuda lokalnih jela, pia, narodnog stvaralaštva, suvenira, autohtonih poljoprivrednih proizvoda, obiaja, ples i pjesma okupljaju velik broj ljudi koji ive na tom podruju. Sudionici sajma pokazali su koliko toga imaju zajednikog, ali su pokazali i bogatstvo u razliitosti.

U sklopu etno sajma, nešto poslije 14,00 sati, organizirana je druga po redu biljska Grahijada, na koju je u konkurenciji od 40 ekipa, natjecateljska ekipa Udruge HVIDR-a Beliše predvoena lanom Udruge Ivicom Orsagom iz Beliša osvojila 3. Mjesto.

 Ovo tradicionalno slasno jelo natjecatelji su kuhali u etno-eko štihu, na drvenim nogarima, a nagradu za najbolji grah odnijela je ekipa Kumovi.

Slika

 Slika

 


HVIDRA BELIE NA 43 OLIMPIJADI STARIH PORTOVA U BROANCIMA 01.09.2015

Slika

I ove godine, u nedjelju 30. kolovoza 2015. predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše sudjelovali su na 43. Olimpijadi starih športova u Broancima, na kojoj su se natjecati u 3 športske discipline (boanje, ringlanje i kozana).

Kao i proteklih godina i ove godine na olimpijadi je nastupilo 800 natjecatelja rasporeenih u 22 športske discipline.

Osim natjecanja na Olimpijadi su bile organizirane i slikarske izlobe, nastupi folklornih skupina, pjevaa slavonskih pjesama, zaprege, izlobe etnoloških sadraja i bogat gastronomski program narodnih tradicionalnih jela, pia i domaih kolaa, te neizostavno peenje vola na ranju.

Olimpijadu starih športova otvorio je Osjeko-baranjski doupan Dragan Vulin, a olimpijski plamen upalila je veslaica Teuta Lea Stojakovi u pratnji vukovarskih veslaa Mate i Haralda Brandta.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika  Slika Slika

 

 


Više
powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"