UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


09.10.2015

Slika

Nakon 24 godine, uo�i Dana Neovisnosti Republike Hrvatske, dana 7. listopada 2015. prigodnom je sve�anoš�u na gradskom groblju grada Beliš�a, otkriven Spomen-kri� poginulim hrvatskim braniteljima i odana po�ast svim �rtvama poginulim i nestalim u Domovinskom ratu grada Beliš�a.

 

 

Sve�anost na gradskom groblju, gdje su se okupili brojni gra�ani grada Beliš�a i Valpovštine, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i �lanovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata zapo�ela je himnom koju je interpretirala Valentina Gyerek, te odavanjem po�asti minutom šutnje.

 

 

Sudionike sve�anosti pozdravio je g. Pavo Mileki�, predsjednik Udruge HVIDR-a Beliš�e, �iji su �lanovi inicirali postavljanje spomen kri�a i tom prgodom, izme�u ostaloga rekao:

 

 

„Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, poštovani roditelji, djeco i supruge poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, dragi prijatelji, dragi suborci!

 

 

Danas je za nas hrvatske branitelje grada Beliš�a i Valpovštine, poseban dan.

 

 

Okupili smo se danas ovdje na ovom gradskom groblju, uo�i Dana Neovisnosti RH,  kako bismo nakon gotovo 24 godine otkrili Spomen – kri� poginulim hrvatskim braniteljima i odali po�ast svim �rtvama poginulim i nestalim u Domovinskom ratu grada Beliš�a.

 

 

 Ovo spomen obilje�je koje danas otkrivamo simbol je stradanja, patnje i poni�enja, ali istodobno i znak slave, ljubavi i uskrsnu�a naše bra�e suboraca koja su u obrani svoje domovine dali ono najsvetije i najvrednije što su imali, SVOJE �IVOTE, da bismo mi danas �ivjeli u miru i slobodi.

 

 

Izra�eni hrvatski grb s pet povijesnih hrvatskih polja simbolizira hrvatsku dr�avnost i samostalnost.

 

 

Stoga mi je iznimna �ast i ponos što danas na ovome mjestu otkrivamo i blagoslivamo ovaj Spomen-kri� u spomen na sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu, Mali spomen, u odnosu na �rtvu koju su oni dali u obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata.

 

 

Neka nas ovo spomen obilje�je vje�no podsje�a na najte�e i najljepše trenutke nastajanja naše voljene Hrvatske Domovine, a isto tako neka nam bude vje�ni podsjetnik na sve one koji su za  nju dali sve što su imali, SVOJ �IVOT.

 

 

Neka njihova �rtva zauvijek ostane u našim srcima i mislima, i neka njena vrijednost bude protkana i kroz �ivote budu�ih naraštaja. A na nama je da za �rtve molimo i da se na njih podsje�amo, kako bi mogli po�ivati u miru.

 

 

Jer Oni su svoje �ivote ugradili za budu�nost RH i našu slobodu, i slobodu naših budu�ih naraštaja. Njihovo djelo za sve nas bi trebalo biti najviša svetinja.

 

 

A sada mi dragi prijatelji dozvolite da se zahvalim onima koji su svojim radom i sredstvima omogu�ili izgradnju ovog Spomen - kri�a, a to su redom:

 

 

· Ministru Branitelja RH, poštovanom g. PREDRAGU MATI�U, koji je prvi pepoznao ovaj naš projekt;

 

 

·   �upanu OB �upanije, poštovanom  g. VLADIMIRU ŠIŠLJAGI�U i njegovom zamjeniku, poštovanom g. DRAGANU VULINU;

 

 

·   Gradona�elniku grada Beliš�a, poštovanom gosp. DINKU BURI�U;

 

 

·   Tvrtci „LIK D.O.O.“ iz Petrijevaca – g. �eljku Sudari�u;

 

 

·   Obrtu „PERNJEK“ iz Beliš�a;

 

 

·   Gosp. VLADI VUKELI�U, hrvatskom branitelju i dragovoljcu Domovinskog rata iz Beliš�a, i;

 

 

·   Tvrtci KOMBEL d.o.o. iz Beliš�a

 

 

I na kraju, nakon što se još jednom zahvalio nazo�nima što su svojom nazo�noš�u uveli�ali ovu sve�anost, g. Mileki� je pozdravni govor završio rije�ima „�IVJELA HRVATSKA!  �IVJELI HRVATSKI BRANITELJI“ !

 

 

Sve�anost je nastavljena posvetom Spomen-kri�a i molitvom te polaganjem vijenaca i paljenjem svije�a. U �ast predstoje�eg praznika Dana Neovisnosti Republike Hrvatske, sudionici sve�anosti vijence su polo�ili i svije�e upalili i na spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na lijevoj obali r. Drave, a gosti, u nazo�nosti Ministra branitelja Predraga Mati�a, nastavili su se dru�iti s doma�inima i braniteljima u prostorijama beliš�anske HVIDR-e i UHDDR-a, na prigodnoj zakusci.

 

 

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

 


Više
21. SNIDOR - HVIDR-A BELIE - 3. MJESTO U STOLNOM TENISU 06.10.2015

Slika

Predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše sudjelovali su na 21. svehrvatskim športskim igrama invalida Domovinskog rata (SŠNIDOR-u), odranim u Zagrebu 3 i 4. listopada 2015. pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarovi.

Po prvi puta, u sastavu Zajednice Udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije, u vrlo jakoj konkurenciji, lanovi HVIDR-e Beliše u sastavu: Tomislav utuk i Zlatko Jankovi osvojili su 3. mjesto u stolnom tenisu.

Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata (SŠNIDOR) u organizaciji Udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a), sveano je u subotu otvoreno na središnjem zagrebakom Trgu bana Jelaia.

Na natjecanju 21. SŠNIDOR-a sudjelovale su ekipe iz svih hrvatskih upanija, a natjecala se i ekipa ratnih vojnih invalida HVO-a i ekipa slijepih. Tijekom dva dana oko tisuu natjecatelja bilo je podijeljeno u 22 ekipe koje su snagu i športske vještine odmjerili u 10 invalidskih športskih disciplina, odnosno 28 športskih natjecateljskih kategorija.

Prvo mjesto trofej obranila je HVIDR-a Grada Zagreba koja je do zlata došla osvojivši 210 bodova. Drugo mjesto osvojila je HVIDR-a Karlovake upanije s 171 bodom, a tree HVIDRA-a HVO-a Herceg Bosne sa 162 .

Svrha organiziranja ovog tradicionalnog natjecanja je psihološko i socijalno osnaivanje te podizanje kvalitete ivljenja hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, briga o promicanju njihovih športskih i rekreativnih aktivnosti radi unapreenja ope zdravstvene sposobnosti te provoenja psihike i zdravstvene rehabilitacije u cilju lakšeg ukljuivanja u društveni ivot nakon stradavanja u Domovinskom ratu.

 

 

Slika Slika

Slika  Slika

Slika

 

 

 


Više
OTKRIVANJE SPOMEN - KRIA 01.10.2015

Slika

P O Z I V N I C A

za

sveanost otkrivanja Spomen - kria

poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu

Grada Beliša 

 

U povodu Dana Neovisnosti Republike Hrvatske pozivamo sve hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata i lanove njihovih obitelji, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih banitelja, i graane grada Beliša i Valpovštine da svojom nazonošu uveliate sveanost otkrivanja Spomen - kria

poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu 

grada Beliša,

koje e se odrati u srijedu, 07. listopada 2015. godine na gradskom groblju Grada Beliša, Starovalpovaki put 2a, Beliše s poetkom u11:00 sati.

Za eventualno potrebna dodatna pojašnjenja u svezi protokola, kao i potvrdu dolaska, slobodni smo zamoliti da se obratite na broj mobitela/telefona:

099 690 9114

 
 

                                                                          

                                                                                

                                                                                

 


JO JEDAN USPJENAN NASTUP UDRUGE HVIDR-a BELIE 14.09.2015

Slika

Na prvoj smotri likih igara i obiaja organiziranoj od strane Zaviajne udruge Liana „Vila Velebita“ iz Beliša, Udruga HVIDR-a Beliše i Udruge umirovljenika i starijih osoba osvojili najzapaenije rezultate u 3 športske discipline.

Nakon osvojenog 3 mjesta u kuhanju graha na  16-om Etno susretu u Bilju, Udruga HVIDR-a Beliše i Udruga umirovljenika i starijih osoba sudjelovali su na prvoj smotri likih igara i obiaja odranoj na odmorištu Drava u Bistrincima.

U sklopu smotre organizirano je natjecanje u 4 športske discipline od kojih je Udruga  HVIDR-a Beliše i Udruga umirovljenika i starijih osoba u 3 discipline osvojila:

1.    1. Bacanje kamena s ramena – 3 mjesto

2.    2. Natezanje konopa 1 i 2 mjesto

3.    2. Kartanje bele – 1 mjesto 

Zadovoljstvo ovim osvojenim mjestima tim je vee što su discipline: bacanje kamena s ramena i natezanje konoma tradicionalne igre Liana.

Slika  Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


16. ETNO SUSRET U BILJU 08.09.2015

Slika

Slika Slika

U subotu 5. rujna 2015. predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše, po prvi puta, sudjelovali su na 16.-om Etno susretu u Bilju, tradicionalnoj manifestaciji prikazivanja etno baštine i domaih proizvoda ruralnih podruja kojoj je cilj sauvati, zaštititi i njegovati kulturnu i prirodnu baštinu Podunavlja.

I ovaj se put pokazalo da su Etno susreti doista mjesto okupljanja mještana koji ive uz Dunav i Dravu. Bogata ponuda lokalnih jela, pia, narodnog stvaralaštva, suvenira, autohtonih poljoprivrednih proizvoda, obiaja, ples i pjesma okupljaju velik broj ljudi koji ive na tom podruju. Sudionici sajma pokazali su koliko toga imaju zajednikog, ali su pokazali i bogatstvo u razliitosti.

U sklopu etno sajma, nešto poslije 14,00 sati, organizirana je druga po redu biljska Grahijada, na koju je u konkurenciji od 40 ekipa, natjecateljska ekipa Udruge HVIDR-a Beliše predvoena lanom Udruge Ivicom Orsagom iz Beliša osvojila 3. Mjesto.

 Ovo tradicionalno slasno jelo natjecatelji su kuhali u etno-eko štihu, na drvenim nogarima, a nagradu za najbolji grah odnijela je ekipa Kumovi.

Slika

 Slika

 


HVIDRA BELIE NA 43 OLIMPIJADI STARIH PORTOVA U BROANCIMA 01.09.2015

Slika

I ove godine, u nedjelju 30. kolovoza 2015. predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše sudjelovali su na 43. Olimpijadi starih športova u Broancima, na kojoj su se natjecati u 3 športske discipline (boanje, ringlanje i kozana).

Kao i proteklih godina i ove godine na olimpijadi je nastupilo 800 natjecatelja rasporeenih u 22 športske discipline.

Osim natjecanja na Olimpijadi su bile organizirane i slikarske izlobe, nastupi folklornih skupina, pjevaa slavonskih pjesama, zaprege, izlobe etnoloških sadraja i bogat gastronomski program narodnih tradicionalnih jela, pia i domaih kolaa, te neizostavno peenje vola na ranju.

Olimpijadu starih športova otvorio je Osjeko-baranjski doupan Dragan Vulin, a olimpijski plamen upalila je veslaica Teuta Lea Stojakovi u pratnji vukovarskih veslaa Mate i Haralda Brandta.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika  Slika Slika

 

 


Više
20. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE "OLUJA" 06.08.2015

Slika

lanovi HVIDR-e Beliše, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja obiljeili su sudjelovanjem na središnjoj sveanosti 20-te. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ u Kninu, gradu na ijoj se tvravi prije 20 godina ponosno zavijorio hrvatski barjak simbolino oznaivši pobjedonosno napredovanje hrvatske vojske.

lanovi Belišanske HVIDR-e od ranih jutarnjih sati ukljuili su se u program koji je poeo budnicom ulicama grada Knin i odavannjem poasti svim poginulim hrvatskim baniteljima VRO Oluja ispred spomenika Hrvatske pobjede „Oluja 95“.

Na kninskoj tvravi, uz pratnju crkvenih zvona kojima se simbolino najavio trenutak ulaska pripadnika Hrvatske vojske u Knin tijekom VRO Oluja, prelet dva borbena aviona MiG-21, te intoniranje hrvatske himne, sveano je podignuta dravna hrvatska zastava uz podsjeanje na operaciju i imena 229 u njoj poginulih i nestalih pripadnika, te umrlih od posljedica ranjavanja i zarobljavanja.

Kao izraz kninskog ponosa, slobode, pobjede i slave, i spomen na dan koji je oznaio poetak nove povijesti za hrvatski narod na kninskoj tvravi predsjednica Republike Hrvatske ga. Grabar Kitarovi i sin pokojnog predsjednika gosp. Miroslav Tuman otkrili su spomenik prvom hrvatskom Predsjedniku Republike Hrvatske dr. Franji Tumanu.

Otkrivanje spomenika pratilo je i ispaljivanje 20 poasnih plotuna i pjesma "Stina pradidova" u izvedbi Klape HRM-a "Sveti Juraj", a akrogrupa "Krila Oluje" koja na današnji dan slavi i svoju desetu godišnjicu osnutka, izvela je prigodni letaki program.

Središnja sveanost nastavljena je na Trgu Ante Starevia.
SlikaSlika

 

SlikaSlika

SlikaSlika

 

Slika

SlikaSlika

SlikaSlika

 

 

 

 

 

 

 

 

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

Slika 

 

 


HVIDR-a BELIE ORGANIZIRA BESPLATAN PRIJEVOZ NA 20. OBLJETNICU VRO OLUJA U KNIN 22.07.2015

Slika

O B A V I J E S T

UDRUGA HVIDR-a BELIŠE

O R G A N I Z I R A  

BESPLATAN BRIJEVOZ AUTOBUSOM NA PROSLAVU 20. OBLJETNICE VOJNO REDARSTVENE OPERACIJE „OLUJA“, DANA POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DANA HRVATSKIH BRANITELJA

KOJA E SE ODRATI 5. KOLOVOZA 2015. U KNINU

PRIJEVOZ SE ORGANIZIRA ZA SVE LANOVE UDRUGE HVIDR-a

                                                  B E L I Š E              

ZAINTERESIRANI  LANOVI UDRUGE MOGU IZVRŠITI PREDBILJEBU I REZERVACIJU MJESTA ZAKLJUNO DO 1. KOLOVOZA 2015. NA TELEFON:

  • 099 6909 114 – Pavo Mileki
  • 099 5070 673 – Dragomir Šimi i
  • 095 5970 288 – Ivica Vidoši

 

ISKRENO SE RADUJEMO VAŠEM ODAZIVU!

                                                                                                                                     

                                                                                          HVIDR-a BELIŠE 

                                                                                                 Pavo Mileki 
 


20.06.2015

Slika

Slika

     Dana 20. lipnja 2015. (subota) lanovi Udruge HVIDR-a Beliše i lanovi Udruge ratnih veterana Hrvatski Domobran, Ogranka Valpovo, sudjelovali su u obiljeavanju 70-te obljetnice sjeanja na rtve poslijeratnog komunistikog zloina na Crnom potoku kod Našica u kojem je tijekom lipnja 1945. godine ubijeno preko 1600 nedunih Hrvata.

     Ovaj komunistiki poslijeratni zloin na Crnom potoku poinjen u šumovitom predjelu Krndije jedan je od najveih zloina ovog kraja koji je komunistika vlast skrivala sve do uspostave Republike Hrvatske, za koji od strane hrvatskog pravosua do danas nije pokrenuta niti jedna istraga, niti je protiv odgovornih podignuta optunice niti sudski postupak.   

    Ne dopustimo da povijesne komunistike lai budu naš putokaz u budunost! uvajmo i poštujmo dostojanstveno ovo mjesto mueništva i smrti kao svjedoanstvo zla koje se dogodilo u lipnju 1945. godine.

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika

 


SPOMENDAN RTVAMA KOMUNISTIKOG TERORA POINJENOG NA CRNOM POTOKU 1945. 10.06.2015

Slika

Svake godine tree subote u lipnju kod spomen obiljeja na Crnom potoku odrava se spomendan  rtvama komunistikog terora poinjenog na tom mjestu 1945. godine.

    "Ove godine Komemoracija rtvama Crnog potoka sa svetom misom e se odrati 20. lipnja s poetkom u 11 sati".

Partizanski poslijeratni zloini u Crnom potoku kod Našica poinjeni su u lipnju 1945. Lokacija Crni potok nalazi se jugozapadno od Našica izmeu sela Zoljan i Gradac Našiki u šumovitom predjelu Krndije neposredno u zaleu tvornice cementa Našicecement d.d.

Tijekom lipnja 1945. jedinice Korpusa narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) i jedinice Jugoslavenske armije iz 17. krajiške brigade na ovaj su šumski predjel dovodile nekoliko kolona s više stotina icom vezanih i iznemoglih zarobljenika i bivših vojnika Nezavisne Drave Hrvatske, veina iz kolona sa Krinog puta, te nešto civila sa šireg našikog podruja.

Zarobljenike knojevci su ubijali vatrenim orujem, a pucnjava i jauci po usmenoj predaji starijih stanovnika uli su se do sela Zoljana. Iz svih tih do sada poznatih javnih i anonimnih svjedoenja i istraivanja moe se zakljuiti da je na Crnom potoku ubijeno oko 1.500 osoba.

Tajnu ovoga najteega zloina u povijesti našikog kraja komunistika vlast pokušala je ouvati strogom zabranom pristupa na to podruje i tek nakon promjene vlasti poetkom devedesetih godina izgraeno je spomen obiljeje. U organizaciji više udruga svake godine sredinom lipnja kroz veliki komemorativni skup uz sluenje Sv. mise odaje se poast svim rtvama ovog zloina.

   Do danas od strane hrvatskog pravosua nisu pokrenute istrage, optunice ili sudski postupci protiv odgovornih osoba i zloinaca koji ive u Republici Hrvatskoj.


    Pozivamo sve hrvatske branitelje i lanove HVIDR-e Beliše da se odazovu kako bismo dostojno obiljeili Spomendan rtvama komunistikog terora poinjenog na Crnom potoku 1945.

         ivjela Hrvatska!

 

 


HVIDR-a BELIE U BLEIBURGU NA 70. OBLJETNICI BLEIBURKE TRAGEDIJE 17.05.2015

Slika

Dana 16. svibnja 2015. (subota) lanovi Udruge HVIDR-a Beliše i lanovi Udruge ratnih veterana Hrvatski Domobran, Ogranka Valpovo, posjetili su Bleiburg i groblje u Unterloibachu na kojem su sudjelovali u molitvi koju je predvodio nadbiskup zagrebaki kardinal Josip Bozani, i Bleiburško polje gdje su sudjelovali na Središnjoj komemoraciji povodom 70. Obljetnice Bleiburške tragedije i krinih putova hrvatskog naroda. Zloina protiv ovjenosti poinjenog nad stotinama tisua hrvatskih vojnika i civila pod znakom crvene zvijezde petokrake. 

Slika

Slika

 

Slika

SlikaSlika

Slika

SlikaSlika Slika

SlikaSlika

 

SlikaSlika


SJEDNICA PREDSJEDNITVA UDRUGE HVIDR-a BELIE 15.05.2015

Slika

SlikaSlika

Dana 13. svibnja 2015. (srijeda) Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše odralo je svoju, 6. po redu, sjednicu predsjedništva u 2015. godini.

Sjednica, na kojoj je ulanjeno 2 nova lana, odrana je u nazonosti gostiju – predstavnika Udruge ratnih veterana Hrvatske - Hrvatski domobran, Ogranka Valpovo, gosp. Franje Šokca, gosp. Stjepana Mihaljevia i gosp. Josipa Vicia.

U uvodnom dijelu sjednice nazone je pozdravio Predsjednik udruge ratnih veterana gosp. Šokac, koji se zahvalio na pozivu i iskazao zadovoljstvo što je imao priliku upoznati Hrvatske branitelje - dragovoljce Domovinskog rata, lanove predsjedništva Udruge HVIDR-a Beliše. Na kraju svog obraanja iskazao je elju da se ova suradnja nastavi i nadalje zajednikim aktivnostima i druenjem ove dvije udruge.

Nakon podnesenih izvješa Koordinatora Udruge HVIDR-a Beliše za Opinu Bizovac i opinu Petrijevce, te Ladimirevce, Satnicu, Veliškovce i Gat, gosp. Mileki je podnio izviješe o provedenim i planiranim aktivnostima. Odlasku lanova Udruge dana 16. svibnja 2015. (subota) u Austriju – Bleiburg, na Središnju komemoraciju povodom 70 - Obljetnice Bleiburške tragedije te odlasku na mirni prosvjed hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata ispred Ministarstva branitelja u Zagreb, Savsku 66, dana 29, 30 i 31. svibnja 2015. godine.

Po završetku sjednice gosp. Mileki je predstavnicima Udruge ratnih veterana Hrvatske - Hrvatski domobran, Ogranka Valpovo uruio zastavicu i bed Udruge HVIDR-a Beliše.

 

Slika Slika

Slika Slika


DAN GRADA BELIA 26.04.2015

Slika

O B A V I J E S T
 
U D R U G A
HVIDR-a BELIŠE
 

P O Z I V A

LANOVE I OBITELJI LANOVA
UDRUGE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA

B E L I Š E

U ETVRTAK, 30. TRAVNJA 2015. GODINE

NA DESNU OBALU RIJEKE DRAVE (KOD PIJESKA)

DRAVSKA OBALA U BELIŠU

NA

JEDNODNEVNO DRUENJE SA LANOVIMA
I OBITELJI LANOVA UDRUGE
UZ PRIGODAN RUAK

POVODOM DANA GRADA BELIŠA

  

ISKRENO SE RADUJEMO VAŠEM DOLASKU!


HVIDR-a BELIŠE

 


HVIDR-A BELIE OBILJEILA 23. OBLJETNICU AKCIJE BARANJA 07.04.2015

Slika

U petak 3. travnja 2015. godine sveanim mimohodom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijea kod Spomen obiljeja poginulim hrvatskim braniteljima na lijevoj obali rijeke Drave obiljeena je dvadeset i trea obljetnica najvee borbene akcije 107. brigade Hrvatske vojske.

Uz djecu i obitelji poginulih hrvatskih branitelja, pripadnika 107. brigade i pripadnike udruga proizišlih iz Domovinskog rata Valpovštine rtvama su se poklonili i odali poast lanovi Udruge HVIDR-a Beliše.

lanovi Udruge HVIDR-a Beliše sudjelovali su i u molitvi za poginule hrvatske branitelje u Belišanskoj upnoj crkvi Sv. Josipa Radnika.

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

 


HVIDR-a BELIE - USKRNA ESTITKA 02.04.2015
Slika

powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"