UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


SJEDNICA PREDSJEDNITVA UDRUGE HVIDR-a BELIE 10.02.2016

Slika

  Nakon izvješa Koordinatora Udruge za grad Valpovo i grad Beliše te op. Bizovac, op. Petrijevce, Ladimirevce, Satnicu, Veliškovce i Gat Predsjednik Udruge HVIDR-a Beliše g. Pavo Mileki izvijestio je nazone o programu obiljeavanja Dana HVIDR-e Republike Hrvatske, 25. veljae 2016. godine i obiljeavanju Dana hrvatskih branitelja grada Beliša koji e se po prvi puta sveano obiljeiti u Belišu dana 30. svibnja 2016. u spomen na konstituiranje prvog višestranakog Sabora 1990. godine i dan koji je hrvatski narod u domovini i u svijetu prihvatio kao Dan hrvatske dravnosti, dan kada se prvi puta u sveukupnoj hrvatskoj povijesti konstituirao jedan demokratski izabran Hrvatski sabor

  Jednoglasnom odlukom Predsjedništva Udruge usvojen je prijedlog g. Milekia o osnivanju Odbora za sportsko-rekreacijske i kulturno-zabavne aktivnosti, koji e voditi g. Branko Bobinac i g. Ivan Orsag.

   Pod tokom razno, dr. med.  Zdenko Salaji iz Beliša imenovan je poasnim lanom Udruge HVIDR-a Beliše.

    Sjednica Predsjedništva završila je podjelom 2 lanske iskaznice novim lanovima Udruge HVIDR-a Beliše.

Slijedea sjednica Predsjedništva odrat e se u Gatu, u srijedu, 24. veljae 2016. godine.

 


LISTA REDA PRVENSTVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA 2016. GODINU 09.02.2016

Slika

O B A V I J E S T

LISTA REDA PRVENSTVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA 2016. GODINU MINISTARSTVA BRANITELJA IZVJEŠENA JE

NA II KATU

ISPRED SOBE UREDA DRAVNE UPRAVE, SLUBE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V A L P O V O

NA OGLASNOJ PLOI 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

PRIGOVOR NA LISTU PRVENSTVA ZA 2016.GODINU

UPUUJE SE POŠTOM NA ADRESU: 

MINISTARSTVO BRANITELJA

UPRAVA ZA STAMBENE POSLOVE

SAVSKA CESTA 66

10 000 ZAGREB 

ROK ZA PRIGOVOR JE 15 DANA OD OBJAVLJIVANJA ISTE, A OBJAVLJENA JE 08.02.2016. GODINE.

 

 

 

 


SJEDNICA PREDSJEDNITVA UDRUGE HVIDR-a BELIE 27.01.2016

Slika

Dana 27. sijenja 2016. (srijeda) s poetkom u 19,00 sati u prostorijama Udruge HVIDR-a Beliše odrana je druga po redu sjednicu Predsjedništva u 2016. godini. 

U uvodnom dijelu sjednice predsjednik Udruge g. Pavo Mileki se zahvalio lanovima Odbora za šport i rekreaciju na uspješno organiziranom turniru u beli i pikadu odranom u subotu dana 23. sijenja u Domu umirovljenika grada Beliša.

Nakon toga podnio je izvješe s obiljeavanja „Dana meunarodnog priznanja Republike Hrvatske“ dana 15. sijenja i sudjelovanja predstavnika Udruge na predstavljanju knjige Ante Guge "Oluja koju nismo mogli izbjei" odrane u Osijeku u Klubu Kniare Nova, knjige koja je u Hrvatskoj pobudila veliko zanimanje. 

U središtu pozornosti sjednice bilo je predstavljanje plana i programa rada Udruge za 2016. godinu i mandatno razdoblje tijekom kojeg je g. Mileki podrobno iznio nazonima svoj prijedlog aktivnosti koncipiran u 22 podruja:

1.  Putem predstavnika Udruge aktivno sudjelovati u aktivnostima i suraivati s Odborom za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata grada Beliša;

2.   Izraditi i postaviti Spomen ploe za poginule hrvatske branitelje i civile u Domovinskom ratu na podruju djelovanja Udruge (grad Beliše, grad Valpovo, Op Bizovac i Op. Petrijevci);

3.    Organizirati “Dan hrvatskih branitelja grada Beliša“  30. svibnja

4.    Pokrenuti Projekt „Veteranski športsko-rekreacijski i rehabilitacijski centar“

5.    Sudjelovati u radu Zajednice Udruga HVIDR-a Osjeko-baranjske upanije;

6.    Provoditi Socijalnu i pravnu zaštitu lanova Udruge;

7.    Pratiti zakone i zakonske akte koji reguliraju prava HRVI  i lanova njihovih obitelji;

8.    Voditi brigu o zapošljavanju djece lanova Udruge;

9.    Stjecati nova znanja i vještina;

10.  Pratiti zdravstvenu skrb lanova Udruge;

11.  Brinuti o stambenom zbrinjavanju lanova Udruge;

12.  Brinuti o dodjeli zahvala i priznanja;

13.  Promicati i organizirati športsko-rekreativne aktivnosti;

14.  Organizirati kulturno zabavne aktivnosti;

15.  Sudjelovati u Obiljeavanju Blagdana, Spomendana i obljetnica;

16.  Organizirati radne sastanke s lanovim i simpatizerima na podruju djelovanja Udruge;

17.  Sudjelovati u humanitarnim aktivnostima;

18.  Oformiti struni tim za izradu Projekata;

19.  Vrednovati Volonterski rad u Udruzi;

20.  Suraivati s Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i udrugama civilnih invalida na podruju grada Beliša, Valpovštine, Osjeko-baranjske upanije i Republike Hrvatske;

21.  Odrati redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu Udruge;

22.  Provoditi i druge aktivnosti znaajne za ostvarenje ciljeva zbog kojih je Udruga HVIDR-a Beliše osnovana.

 Sjednica Predsjedništva završila je podjelom 4 lanske iskaznice novim lanovima Udruge HVIDR-a Beliše.

Slijedea sjednica odrat e se u srijedu, 10. veljae 2016. godine.

 Slika Slika

Slika


TURNIR U BELI I PIKADU 24.01.2016

Slika

            U subotu, dana 23. sijenja 2016. godine u Domu umirovljenika grada Beliša, u organizaciji Udruge HVIDR-a Beliše s poetkom u 10,00 sati organiziran je turnir u Beli i Pikadu na kojem je sudjelovalo ukupno 60 natjecatelja i natjecateljica.

Bela:

  1. Mjesto osvojila je natjecateljska ekipa, IVICA i DAVOR FARKAŠ
  2. Mjesto osvojila je natjecateljska ekipa, JOSIP ANI i JULIO ŠTEPANKO
  3. Mjesto osvojila je natjecateljk ekipa, JOSIP TRBOJEVI i IVICA IGREC

Pikado:

ene:

  1. Mjesto osvojila je ga. IVKICA PAVLOVI
  2. Mjesto osvojila je ga. IVANKA CUKOVI
  3. Mjesto osvojila je ga. VESNA PEAK

Muški:

  1. Mjesto osvojio je g.  IVAN ORSAG
  2. Mjesto osvojio je g. BRANKO BOBIBAC
  3. Mjesto osvojio je g. MARKO TRUPINA

Nakon završenog natjecanja koje je vodio g. Jasenko Kardum, na domjenku koji je za tu prigodu organizirala Udruga HVIDR-a Beliše, dodijeljene su prigodne nagrade najuspješnijim natjecateljima.

Ovo je prvo u nizu športkih natjecanja koje Udruga HVIDR-a Beliše planira organizirati tijekom 2016. godine.

Slika Slika Slika Slika

                                Slika Slika

SlikaSlika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


TURNIR U BELI I PIKADU 21.01.2016

SlikaSlika

O B A V I J E S T

U D R U G A

HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA

DOMOVINSKOG RATA BELIŠE

P O Z I V A

HRVATSKE BRANITELJE  I HRVATSKE VOJNE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA GRADA BELIŠA I VALPOVŠTINE

NA 

„TURNIR U BELI I PIKADU“

KOJI E SE ODRATI U SUBOTU, 23. SIJENJA 2016. 

U

DOMU UMIROVLJENIKA BELIŠE

VIJ. J. J. STROSSMAYERA 67

S POETKOM U 10,00 SATI

KOTIZACIJA PO NATJECATELJU IZNOSI 10,00 KUNA

U SKLOPU TURNIRA ZA NATJECATELJE E SE UPRILIITI PRIGODAN DOMJENAK

ISKRENO SE RADUJEMO VAŠEM DOLASKU!                                    

                                                                      HVIDR-a BELIŠE   

 

 


HVIDR-a Belie obiljeila Dan meunarodnog priznanja Republike Hrvatske. 17.01.2016

Slika

U povodu obiljeavanja "Dana meunarodnog priznanja Republike Hrvatske" 15. sijenja, Udruga HVIDR-a Beliše sudjelovala je na predstavljanju knjige Ante Guge "Oluja koju nismo mogli izbjei"  koja je odrana u Osijeku, u Klubu Kniare Nova, knjige koja je u Hrvatskoj pobudila veliko zanimanje.  Autor je u ovome izdanju sabrao i analizirao sve najvanije dogaaje koji su obiljeili raspad bivše Jugoslavije i nastanak hrvatske drave.

Predstavljanje knjige organizirale su udruge proistekle iz Domovinskog rata grada Osijeka, a uz autora govorili su i moderatori te osjeki braniteljii.

U knjizi je autor sabrao i analizirao sve najvanije dogaaje iz vremena raspada Jugoslavije i nastanka hrvatske drave. Oslanjajui se na razliite izvore, novine, memoare, vojne publikacije, dokumente iz arhiva MORH-a, stavio ih je u povijesni i politiki kontekst te napravio, kako se moglo uti, vrlo zanimljivu kronologiju koja obuhvaa deset godina burne prošlosti - od 23. svibnja 1985., kada su srpski akademici odluili izraditi Memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti do 8. kolovoza 1995., kada se predao cijeli 21. kordunski korpus srpske vojske.

Bio je to i kraj sna o Velikoj Srbiji i poetak novih geopolitikih odnosa u ovom dijelu Europe. Knjigu je izdao Veernji list, a na kioscima se moe kupiti za 70 kuna.

Toga 15. sijenja 1992. godine kada je Republika Hrvatska i slubeno meunarodno priznata prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuman obratio se naciji slijedeim rijeima:

“Današnji dan – 15. sijenja 1992. – bit e zlatnim slovima uklesan u cijelu, etrnaeststoljetnu, povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, za nas svetom tlu izmeu Mure, Drave, Dunava i Jadrana. Nakon što je proglasila svoju samostalnost i suverenost, i raskinula svoje dravno-pravne veze s bivšom jugoslavenskom dravnom zajednicom, Republika Hrvatska postigla je i meunarodno priznanje svoje neovisnosti.”


Tog dana Hrvatsku su  priznale Belgija, Velika Britanija, Danska, Malta, Austrija, Švicarska, Nizozemska, Maarska, Norveška, Bugarska, Poljska, Italija, Kanada, Australija, Francuska, Finska, Švedska, a meu prvima to su ve prije uinile Sveta Stolica, Njemaka, Island, Estonija, Litva, Latvija, Slovenija, Ukrajina i San Marino.

Prva drava koja je priznala Republiku Hrvatsku Island, 19. prosinca 1991. godine.

 

 

 Slika Slika Slika Slika Slika

Zemlje koje su prednjaile u diplomatskim nastojanjima za meunarodno priznanje Hrvatske, svakako su bile Sveta Stolica i Njemaka. Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, još je 3. listopada 1991. godine objavila da radi na hrvatskome meunarodnom priznanju. Njemaka je priznanjem Hrvatske još 18. prosinca 1991. godine izazvala prijekore, ali i pokrenula nezaustavljivu diplomatsku akciju meu ostalim tadašnjim lanicama Europske zajednice.

Kada su ostale zemlje te organizacije, današnje Europske unije, priznale Zagreb, Bonn je istodobno s njim ve potpisao protokol o uspostavi diplomatskih odnosa. Sljedeih su dana europski pisani i elektroniki mediji gotovo bez iznimke pozdravljali odluku svojih vlada. Izuzev njemakih medija, koji su priznanje Hrvatske slavili i kao njemaku diplomatsku pobjedu, ostali su isticali da su politiari za zakašnjenjem shvatili što se dogaa u tadašnjoj Jugoslaviji, kritizirajui njihovu dotadašnju neuinkovitost.BOINO-NOVOGODINJA ESTITKA 21.12.2015

Slika

Drage naše sugraanke i sugraani, hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata i

obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja,

rijetko kada ovjek osjeti ljubav, sreu, toplinu i potrebu za svojim blinjima kao na Boi.

Neka taj osjeaj prati Vas i Vaše najmilije kroz cijelu nadolazeu godinu.

estit  i blagoslovljen Boi!


NATJEAJ ZA DODJELU STIPENDIJA - OBAVIJEST 16.12.2015

Slika

Udruga HVIDR-a Beliše obavještava hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i djecu HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljce i djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata da je Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao Natjeaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveuilišnog i strunog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim uilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2015/2016. godinu.

PRIJAVE NA NATJEAJ PODNOSE SE ZAKLJUNO DO 11. SIJENJA 2016. GODINE NA ADRESU:

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA Savska cesta 66, 10000 Zagreb (s naznakom - Natjeaj za stipendiranje)

1. Mjeseni iznos stipendije tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za uenike iznosi 200,00 kuna.

2. Mjeseni iznos stipendije za studente iznosi 500,00 kuna.

3. Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti e odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.

Upute i obrasci mogu se preuzeti na slubenim stranicama Udruge: www.hvidra.belisce.eu,  ili u druzi HVIDR-a Beliše, svakog ponedjeljka, srijede i petka od 18,00 sati na adresi: Vij. J. J. Strossmayera 67 i slubenim stranicama Ministarstva branitelja.


7. HODOAE GOSPI VOINSKOJ 15.12.2015

Slika

U nedjelju, 13. prosinca 2015. godine 20 predstavnika Udruge HVIDR.a Beliše, po prvi puta, sudjelovalo je na 7. hodoašu hrvatskih branitelja, Hrvatske vojske i policije „Gospi Voinskoj“, zajedno sa lanovima obitelji poginulih mještana i tisue pripadnika Hrvatske vojske i policije, branitelja, lanova udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih graana.

Ovogodišnjim je hodoašem obiljeena 24. obljetnica razaranja voinske upne crkve i stradanja 47-ero mještana 13. prosinca 1991. godine. Nakon Vukovara i Škabrnje, Voin je najvea tragedija Domovinskog rata.

Hodoasnici su se okupli kod kria na Prebendi, mjestu stradanja u brdskom dijelu Voina, oakle su u pokorniko - molitvenoj procesiji s brojnim zastavama ratnih postrojbihrvatske vojske i udruga proizašlih iz Domovinskog rata otišli do upne crkve Pohoda Blaene Djevice Marije u kojoj je u spomen na voinske rtve misno slavlje predvodio poeški biskup dr. Antun Škvorevi.

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika  Slika

Slika Slika

 


Više
REDOVNA IZVJETAJNA GODINJA SKUPTINA UDRUGE HVIDR-A BELIE 14.12.2015

Slika

Dana  12. prosinca 2015. god. u nazonosti predstavnika Zajednice udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije, predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine,  te predstavnika lokalne samouprave, Udruge umirovljenika i starijih osoba, Knjievne udruge pjesnika iz Beliša, muške pjevake druine Bocanjevakih pajdaša i medija u prostorijama Doma umirovljenika Beliše odrana je redovna izvještajna godišnja Skupštine Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Beliša.

Slika Slika

Skupština je otpoela intoniranjem Himne, a potom je minutom šutnje odana poast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Predsjednik Udruge HVIDR-a Beliše g. Pavo Mileki otvorio je redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu udruge, pozdravio nazone i predloio radno Predsjedništvo od 7 lanova koje je nakon potvrde Skupštine, nastavilo sa radom sjednice.

Tom prigodom, g. Mileki je podnio izvješe o radu u 2015. godini, iz kojeg je vidljiv kontinuirani rad udruge kroz odrane 23 sjednice predsjedništva, jednu radnu sjednicu sa lanovima udruge i nekoliko radnih sastanaka sa koordinatorima udruge na podruju djelovanja odnosno Bizovcu, Petrijevcima, Ladimirevcima, Satnici, Veliškovcima i Gatu, i angairanosti lanova udruge, predsjedništva, nadzornog odbora.

Na inicijativu Udruge i potporu lokalne samouprave, grada Beliša, upanije Osjeko-baranjske i Ministarstva branitelja, na gradskom groblju u Belišu je nakon 24 godine, postavljen Centralni Spomen kri u spomen na sve poginule hrvatske branitelje i civilne rtve u  Domovinskom ratu.

Osnovan je Odbor za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata kao stalno radno tijelo gradskog Vijea sa zadaom da:

·          razmatra i prati provoenje mjera Gradskog vijea o skrbi za hrvatske branitelje i lanove njihovih obitelji te po potrebi daje prijedloge za eventualne izmjene i dopune istih u suradnji s nadlenim gradskim upravnim tijelima.

·         razmatra i prati pitanja u svezi ostvarivanja i zaštite prava hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja te lanova njihovih obitelji, te civilnih invalida Domovinskog rata i svih stradalnika Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji.

·         surauje sa braniteljskim udrugama koje djeluju na podruju grada Beliša u predlaganju mjera Gradskog vijea o skrbi hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji.

Dana 30. studenoga 2015. usvojen je i prijedlog da se Danom hrvatskih branitelja grada Beliša proglasi dan 30. svibnja, koji bi se u Belišu slavio svake godine, u spomen na konstituiranje prvog višestranakog Sabora 1990. Taj dan hrvatski narod u domovini i u svijetu prihvatio je kao Dan hrvatske dravnosti, dan kada se prvi puta u sveukupnoj hrvatskoj povijesti konstituirao jedan demokratski izabran Hrvatski sabor.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGE  u 2016. godini Udruga planira nastaviti kao i u 2015. godini te mandatnom razdoblju predsjedništva Udruge.

U suradnji s lokalnom zajednicom na podruju djelovanja Udruge, u planu je provedba projekt izgradnje i postavljanja Spomen ploa poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu.

Pokrenuti projekt pripreme dokumentacije izgradnje Sportsko-rekreacijsko-rehabilitacijskog Veteranskog Centra u gradu Belišu koji bi bio u slubi hrvatskih branitelja, HRVI te svih udruga proizašlih iz Domovinskog rata grada Beliša, Valpovštine i OB upanije, i svih civilnih udruga. Neke od pripremnih aktivnosti su uz pomo lokalne samouprave ve pokrenute.

Stoga koristim ovu prigodu da zamolim gradonaelnika grada Beliša g. Dinka Buria i ostale predstavnike lokalne samouprave i OB upanije da nam u tome pomognu.

Na kraju svog izlaganja, predsjednik udruge HVIDR-a Beliše g. Mileki još jednom se zahvalio svim lanovima udruge, predsjedništva, lanovima nadzornog odbora i svim onim lanovima udruge koji aktivno i nesebino sudjeluju u radu udruge, unato problemima sa kojim se udruga suoava od svog osnutka i pozvao lanove da i nadalje ustraju na provedbi planova i projekata udruge i na taj nain daju svoj doprinos poboljšanju kvalitete rada Udruge.

Sjednica Skupštine završila je u 19.30 sati nakon ega su se lanovi udruge nastavili druiti uz prigodan domjenak organiziran u prostorijama Doma umirovljenika.

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika

 Slika

Slika Slika

 SlikaSlika

Slika Slika

Slika Slika

Slika

 

 


Više
Obiljeen Dan prve oruane akcije na okupiranu Baranju 01.12.2015

Slika

Kao i prošle godine, predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše su u ponedjeljak 30. studenog 2015 na lijevoj obali r. Drave kod Spomen obiljeja poginulim hrv. braniteljima i  Baranji, u Torjancima sveano obiljeili „Dan prve oruane akcije na okupiranu Baranju“.

Toga dana, prije 24 godine u malom Baranjskom mjestu Torjanci poginula su etiri hrvatska branitelja, pripadnika 107 Brigade HV-a: Pavo Horvat, Marko Pavlovi, Darko Dervenšek i Damir Banovi.

SlikaSredišnja sveanost obiljeavanja sjeanja na etvoricu poginulih hrvatskih branitelja zapoelo je u 16,00 sati u Torjancima sveanom sv. Misom u mjesnoj crkvi predvoena mjesnim upnikom nakon koje su poloeni vijenci i upaljene svijee ispred spomen obiljeja poginulim hrvatskim braniteljima.

U sklopu obiljeavanja Dana prve oruane akcije na okupiranu Baranju, predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše su u dopodnevnim satima, zapalili svijee i odali poast poginulim hrvatskim braniteljima Satnice i Petrijevaca.

 

  


Više
HVIDR-a Belie na Mimohodu za Dan sjeanja na rtvu Vukovara 18. studenoga 19.11.2015

Slika

U jednoj koloni, na elu sa stjegonošama i djecom poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Vukovara, dostojanstveno, mirno i u tišini, bez politikanstva i podjela ove 2015. godine obiljeen je Dan sjeanja na rtvu Vukovara, 24. obljetnica stradanja Vukovara u Domovinskom ratu 1991. godine.

Središnji je dio programa zapoeo u 10 sati u dvorištu vukovarske Ope bolnice gdje se odrao komemoracijski program koji je vodio glumac Darko Milas, a pjesmom su ga uveliali Klapa Hrvatske ratne mornarice „Sv. Juraj" i Branko uli.

Po završetku programa, formirana je Kolona sjeanja u kojoj su bili i predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše, koju su ove godine predvodila Djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pripadnici 204. Vukovarske brigade, vukovarski branitelji i povijesne postrojbe iza kojih su se potom Koloni prikljuivali ostali graani skupa s predstavnicima dravnih, regionalnih i lokalnih vlasti.

Po prvi puta od obiljeavanja Dana sjeanja na rtvu Vukovara mimohod se, osim u Vukovaru, 18. studenoga odrao i u gradu Munchenu.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika

 


OBANIJADA U BISTRINCIMA 15.11.2015

Slika

U subotu 14. studenoga 2015. u Bistrincima odrana je obanijada u organizaciji Nogometnog kluba Podravac Bistrinci i Turistike zajednice grada Beliša

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika

 


HVIDR-a Belie obiljeila blagdan Svih svetih 02.11.2015

Slika

Na gradskom groblju u Belišu i Valpovu kod središnjeg Spomen - kria za poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu vijence su poloili i svijee zapalili predstavnici Koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine, te predstavnici Policijske Postaje Beliše i predstavnici gradova Beliša i Valpova.

Sveanosti na gradskim grobljima su uveliali lanovi Puhakog orkestra DVD-a Valpovo s prigodnim programom.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


HVIDR-a Belie na sarmijadi u Donjem Miholjcu 20.10.2015

Slika

    U subotu, dana 17. listopada 2015. predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše sudjelovali su na 1. Dravnom prvenstvu u kuhanju sarme u kotliu koji je odran na prostoru Gradske trnice u Donjem Miholjcu. Iako prvo natjecanje, okupilo se 27 kuharskih ekipa iz Osjeko-baranjske upanije, i dvije ekipe iz Poeško-slavonske upanije.

Sarma se kuhala po tradicionalnom receptu, na nain da je svatko imao svoju malu tajnu, zaine i umijee spravljanja sarme..

Prema odluci irija najbolju sarmu skuhao je Josip Grguri, lan osjekog Kluba majstora kotlia, natjecatelj s dugogodišnjim iskustvom spravljanja jela u kotliu. Druga najbolja sarma bila je sarma Zdravka Deaka iz Bizovca, a treu su skuhale domae natjecateljice Miholjanke.

Najbolji natjecatelji dobili su za nagradu pehare, a svi ostali zahvalnice za sudjelovanje.

Slika Slika

 Slika Slika Slika Slika


Više
powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"