UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


JEDAN KRI ZA JEDAN IVOT 11.12.2014

Slika

SlikaSlika

              "Odustajanja nema, u Zagrebu emo ostati koliko treba"

Dana 10. prosinca 2014. godine, na Meunarodni dan ljudskih prava, predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše, zajedno sa hrvatskim braniteljima, veteranima i ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i lanovi njihovih obitelji iz cijele Hrvatske odjeveni u crne majice s kriom naprijed, i velikim bijelim upitnikom na leima, u 12 sati iz Savske 66, u "hodnji upozorenja" pod nazivom "Jedan kri za jedan ivot" krenuli su na Trg bana Jelaia gdje je odran skup kako bi se upozorilo elne ljude nadlenih dravnih institucija na problem i potrebu uinkovitijih mjera sprjeavanja suicida hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, lanova njihovih obitelji i graana Republike Hrvatske.

Na skupu je istaknuto da se u Republici Hrvatskoj godišnje zabiljei izmeu 800 i 1000 samoubojstava, od ega 100 do 120 poine hrvatski branitelji. Od 1990. do lipnja 1996. godine samoubojstvo su  prema podatcima branitelja poinila 266 hrvatska branitelja, do 2005. godine bilo je ukupno 1632 samoubojstava hrvatskih branitelja.

„Poštovani suborci, hrvatski branitelji, veterani, ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, i lanovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pridruite nam se, budite dio nastojanja ouvanja ivota, pokaimo ljubav kao priznavanje Boje dobrote, pretoene u ljubav prema blinjemu. Društvena solidarnost i pravednost, nesebinost i sloga – stupovi su na kojima je mogue i dalje graditi Hrvatsku, oslanjajui se na vrijednosti koje smo izgradili tijekom Domovinskog rata, koje ne smiju biti dovedene u pitanje, ako elimo Boji blagoslov i snagu snaniju od ljudskih pravorijeka nedostojnih istina i budunosti.“

Skup je završioispred zagrebake Katedrale snimanjem milenijske fotografije „Jedan kri za jedan ivot“ 

SlikaSlika

...

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"