UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


09.10.2015

Slika

Nakon 24 godine, uo�i Dana Neovisnosti Republike Hrvatske, dana 7. listopada 2015. prigodnom je sve�anoš�u na gradskom groblju grada Beliš�a, otkriven Spomen-kri� poginulim hrvatskim braniteljima i odana po�ast svim �rtvama poginulim i nestalim u Domovinskom ratu grada Beliš�a.

 

 

Sve�anost na gradskom groblju, gdje su se okupili brojni gra�ani grada Beliš�a i Valpovštine, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i �lanovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata zapo�ela je himnom koju je interpretirala Valentina Gyerek, te odavanjem po�asti minutom šutnje.

 

 

Sudionike sve�anosti pozdravio je g. Pavo Mileki�, predsjednik Udruge HVIDR-a Beliš�e, �iji su �lanovi inicirali postavljanje spomen kri�a i tom prgodom, izme�u ostaloga rekao:

 

 

„Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, poštovani roditelji, djeco i supruge poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, dragi prijatelji, dragi suborci!

 

 

Danas je za nas hrvatske branitelje grada Beliš�a i Valpovštine, poseban dan.

 

 

Okupili smo se danas ovdje na ovom gradskom groblju, uo�i Dana Neovisnosti RH,  kako bismo nakon gotovo 24 godine otkrili Spomen – kri� poginulim hrvatskim braniteljima i odali po�ast svim �rtvama poginulim i nestalim u Domovinskom ratu grada Beliš�a.

 

 

 Ovo spomen obilje�je koje danas otkrivamo simbol je stradanja, patnje i poni�enja, ali istodobno i znak slave, ljubavi i uskrsnu�a naše bra�e suboraca koja su u obrani svoje domovine dali ono najsvetije i najvrednije što su imali, SVOJE �IVOTE, da bismo mi danas �ivjeli u miru i slobodi.

 

 

Izra�eni hrvatski grb s pet povijesnih hrvatskih polja simbolizira hrvatsku dr�avnost i samostalnost.

 

 

Stoga mi je iznimna �ast i ponos što danas na ovome mjestu otkrivamo i blagoslivamo ovaj Spomen-kri� u spomen na sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu, Mali spomen, u odnosu na �rtvu koju su oni dali u obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata.

 

 

Neka nas ovo spomen obilje�je vje�no podsje�a na najte�e i najljepše trenutke nastajanja naše voljene Hrvatske Domovine, a isto tako neka nam bude vje�ni podsjetnik na sve one koji su za  nju dali sve što su imali, SVOJ �IVOT.

 

 

Neka njihova �rtva zauvijek ostane u našim srcima i mislima, i neka njena vrijednost bude protkana i kroz �ivote budu�ih naraštaja. A na nama je da za �rtve molimo i da se na njih podsje�amo, kako bi mogli po�ivati u miru.

 

 

Jer Oni su svoje �ivote ugradili za budu�nost RH i našu slobodu, i slobodu naših budu�ih naraštaja. Njihovo djelo za sve nas bi trebalo biti najviša svetinja.

 

 

A sada mi dragi prijatelji dozvolite da se zahvalim onima koji su svojim radom i sredstvima omogu�ili izgradnju ovog Spomen - kri�a, a to su redom:

 

 

· Ministru Branitelja RH, poštovanom g. PREDRAGU MATI�U, koji je prvi pepoznao ovaj naš projekt;

 

 

·   �upanu OB �upanije, poštovanom  g. VLADIMIRU ŠIŠLJAGI�U i njegovom zamjeniku, poštovanom g. DRAGANU VULINU;

 

 

·   Gradona�elniku grada Beliš�a, poštovanom gosp. DINKU BURI�U;

 

 

·   Tvrtci „LIK D.O.O.“ iz Petrijevaca – g. �eljku Sudari�u;

 

 

·   Obrtu „PERNJEK“ iz Beliš�a;

 

 

·   Gosp. VLADI VUKELI�U, hrvatskom branitelju i dragovoljcu Domovinskog rata iz Beliš�a, i;

 

 

·   Tvrtci KOMBEL d.o.o. iz Beliš�a

 

 

I na kraju, nakon što se još jednom zahvalio nazo�nima što su svojom nazo�noš�u uveli�ali ovu sve�anost, g. Mileki� je pozdravni govor završio rije�ima „�IVJELA HRVATSKA!  �IVJELI HRVATSKI BRANITELJI“ !

 

 

Sve�anost je nastavljena posvetom Spomen-kri�a i molitvom te polaganjem vijenaca i paljenjem svije�a. U �ast predstoje�eg praznika Dana Neovisnosti Republike Hrvatske, sudionici sve�anosti vijence su polo�ili i svije�e upalili i na spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na lijevoj obali r. Drave, a gosti, u nazo�nosti Ministra branitelja Predraga Mati�a, nastavili su se dru�iti s doma�inima i braniteljima u prostorijama beliš�anske HVIDR-e i UHDDR-a, na prigodnoj zakusci.

 

 

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

 

...

Slika Slika

Slika Slika

 Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

 Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika

Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

 Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

SlikaSlika

Slika Slika

Slika Slika

 


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"