UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: pmilekic@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

PREZENTACIJA ZAKONA


ČESTITKA POVODOM 26. OBLJETNICE MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE 15.01.2018

Slika

Republika Hrvatska dana 15. siječnja 1992. godine postala je međunarodno priznata zemlja i uspostavila je diplomatske odnose s Njemačkom koja je odigrala važnu ulogu u priznavanju Republike Hrvatske u svijetu založivši svoju sveukupnu političku i gospodarsku težinu kako bi pokrenula i potaknula ostalih jedanaest članica Europske zajednice da priznaju neovisnost i suverenitet Republike Hrvatske.

Dan 15. siječnja 1992. godine bit će zlatnim slovima uklesan u četrnaeststoljetnu povijest hrvatskog naroda, svetom tlu između Mure, Drave, Dunava i Jadrana.

Svim građankama i građanima grada Belišća i Valpovštine, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske, u svoje osobno ime i u ime članova Udruge HVIDR-a Belišće, čestitam 25. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.

 

HVIDR-a Belišće

Pavo Milekić


10.01.2018

Slika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredstvima javnog informiranja RH

-                               - svima -

Zagreb, 9.1.2018.godine

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

U ime hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata RH, ovim putem dostavljamo priopćenje za javnost kojim se očitujemo vezano za medijske ultimatume i postupke hrvatskog branitelja Petra Janjića Tromblona koje naša udruga smatra potpuno neprihvatljivima, te neće sudjelovati u takvim i sličnim inicijativima za rješavanje aktualnog otvorenog graničnog sukoba sa Slovenijom.

HVIDR-a RH smatra pravovaljanom odluku Hrvatskog sabora o povlačenju iz arbitražnog postupka, kao i sve dosadašnje odluke Vlade RH za mirno rješavanje otvorenog graničnog pitanja obzirom da je arbitražni proces, zbog krivnje slovenske strane, nepovratno kompromitiran, te odluka suda za našu državu nije obvezujuća.

Slijedom navedenog, podržavamo sve postupke Vlade RH i premijera Andreja Plenkovića kojima se štite hrvatski nacionalni interesi i teritorij RH, poštujući odredbe međunarodnog prava, kao i diplomatske mjere koje poduzima Ministarstvo vanjskih i europskih  poslova, a sve u cilju mirnog rješavanja ove problematike i zaštite prava Republike Hrvatske, te se ograđujemo i ne podržavamo nikakve ultimatume i inicijative kojima se doprinosi širenju napetosti i daljnjem zaoštravanju budućih odnosa između naše zemlje i Slovenije.

 

                                                                                       Predsjednik HVIDR-a RH:

                                                                                             Josip Đakić                                                                          

 

 

 


NOVOGODIŠNJA ČESTITKA 29.12.2017

Slika

Slika

 

 

Svim članicama, članovima i simpatizerima Udruge umirovljenika i starijih osoba, građankama i građanima grada Belišća i Valpovštine i svim ljudima dobre volje Sretna Nova 2018. godina. 


BOŽIĆNA ČESTITKA 23.12.2017

Slika

       Sretan i blagoslovljen Božić svim hrvatskim braniteljima, invalidima Domovinskog rata, članovima obitelji poginulih i nestalih te svim Hrvaticama i Hrvatima u Domovini i svijetu žele članovi udruge HVIDR-a Belišće.

       Neka Božićna noć, noć Isusova rođenja podari svima obilje zdravlja, sreće i blagostanja.

Neka nam svima zajedno Božić donese mir i spokoj.  

HVIDR-a Belišće

 

 


U BELIŠĆU ODRŽAN BOŽIĆNI DOMJENAK UDRUGE HVIDR-a BELIŠĆE 21.12.2017

 


Slika

Udruga HVIDR-a Belišće zaključila je Božićnim domjenkom, koji je u srijedu 20. prosinca 2017. godine održan u Belišću, jednu iznimno uspješnu godinu.

Božićni domjenak Udruge HVIDR-a Belišće održan je u Belišću, u službenim prostorijama udruge, Radnička 14., u jednoj opuštenoj i prijateljskoj atmosferi.

Domjenak je pozdravnim riječima otvorio predsjednik Udruge gosp. Pavo Milekić koji je pozdravio sve nazočne i zaželio im blagoslovljene nadolazeće Božićne blagdane te puno zdravlja, veselja i uspjeha u 2018. godini.

Uz hranu, piće i pjesmu zajedničko druženje se nastavilo tijekom večeri.

 

 

 

 


NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA 04.12.2017

SlikaUdruga HVIDR-a Belišće obavještava hrvatske branitelje iz Domovinskog rata da je Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja, redovitog sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima za školsku, odnosno akademsku godinu 2017./2018.

 

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH

BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I

DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ

DOMOVINSKOG RATA

Temeljem članka 4. Pravilnika o postupku dodjele stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13), Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond), raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Natječaj)

1.    Mjesečni iznos stipendije tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 200,00 kuna.

2.    Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 500,00 kuna.

3.    Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.

4.    Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj, odnosno akademskoj godini 2017./2018.

1. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja

1.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja (obrazac A) može ostvariti kandidat  koji udovoljava  sljedećim uvjetima:

-          da je redoviti učenik srednje škole;

-          da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred osnovne škole najmanje 3,75;

-          da ne ponavlja godinu;

-          da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;

-          da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi. 

Kandidati iz točke 1.a, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su uz obrazac A na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju;
 2. presliku svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog (8.) razreda osnovne škole;
 3. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom (napomena: za malodobne kandidate izjavu daje zakonski zastupnik);
 4. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 5. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;

1.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti i  kandidat čiji je prosjek ocjena niži od propisanog (obrazac D), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz točke 1.a. te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji sukladno kriterijima iz članka 2.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13). 

Kandidati iz točke 1.b, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su uz obrazac D dostaviti SVE dokaze kao kandidati iz točke 1.a, uključujući i:

 1. potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 2. potvrde nadležnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve članove kućanstva koji se školuju;
 3. potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadležnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

2. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija

2.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija (obrazac B) može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

-          da je redoviti student;

-          da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

-          da nema status apsolventa;

-          ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,75;

-          da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,25;

-          da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;

-          da nije korisnik  stipendije po drugoj osnovi. 

Kandidati iz točke 2.a. dužni su uz obrazac B dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju;
 2. ovjereni prijepis svih ocjena u studiju (za studente diplomskih studija uključiti i ocjene preddiplomskog studija), odnosno presliku svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole (ukoliko se radi o studentu 1. godine);
 3. studenti prve (1.) godine – potvrdu o prosjeku ocjena (zaokružen na dvije decimale) za posljednji razred srednje škole, potpisanu i ovjerenu od nadležne obrazovne ustanove;
 4. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) sa kandidatom;
 5. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 6. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine.

2.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija može ostvariti i kandidat čiji je prosjek ocjena niži od propisanog (obrazac E), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz točke 2.a. te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji sukladno kriterijima iz članka 3.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13). 

Kandidati iz točke 2.b. dužni su uz obrazac E dostaviti SVE dokaze kao kandidati iz točke 2.a, uključujući i:

 1. potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 2. potvrde nadležnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve članove kućanstva koji se školuju;
 3. potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadležnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

U slučaju nerazmjera broja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz gore navedenih točaka 1.a. i 2.a. Natječaja i raspoloživih sredstava Fonda, Upravni odbor Fonda donijet će odluku o odgovarajućem podizanju prosjeka ocjena te će prednost imati oni učenici koji imaju viši prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole te studenti koji imaju viši prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja, odnosno za posljednji razred srednje škole.

3. Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima

Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima (obrazac C) može ostvariti kandidat koji  udovoljava sljedećim uvjetima:

-     da je upisan na poslijediplomski studij;

-     da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice      predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;

-     da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Kandidati iz točke 3. dužni su uz obrazac C dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:

 1. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju;
 2. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom;
 3. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 4. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;

Korištenje naknade dijela troškova školarine odobrava se korisnicima u obliku jednokratne isplate.

Sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne

novine, broj: 119/16) 60% proračunske osnovice iznosi 1.995,60 kuna.

 

NAPOMENE:

Svi kandidati (uključujući i korisnike stipendija za akademsku, odnosno školsku godinu 2016./2017.) su dužni dostaviti pisane prijave za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima na posebnim obrascima (A, B, C, D i E) koji se mogu dobiti u Područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja te na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat može podnijeti prijavu isključivo putem jednog obrasca, a prijava na pogrešnom obrascu se neće razmatrati.

Obrazac je potrebno ispuniti čitkim rukopisom po točkama:

1.    Podaci o učeniku/studentu,

2.    Podaci o školovanju/studiju

te priložiti i ostale dokumente koji su navedeni u Natječaju.

Podatke pod točkom 3. Podaci o tijeku školovanja/studija popunjava i ovjerava škola, odnosno visoko učilište koje kandidat pohađa. 

·         Za malodobne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.

·         Ukoliko bilo koji član kućanstva koristi pravo na rodiljni dopust ili je privremeno nesposoban za rad (bolovanje), kandidat je dužan dostaviti dokaz o toj činjenici te o iznosu koji je primljen po toj osnovi u prethodnoj kalendarskoj godini.

·         Ukoliko su roditelji razvedeni, kandidat treba priložiti presliku pravomoćne presude o razvodu braka.

·         U slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. st. 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), kandidat je dužan dostaviti dokaz o činjenici mirovanja studentskih prava.

PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM, NEOVJERENE PRIJAVE KAO I ONE KOJE NE PRISTIGNU U UTVRĐENOM ROKU, NEĆE SE RAZMATRATI.

Nepotpunom prijavom (obrasci A, B, C, D i E) smatrat će se:

o   prijava koja, iako je popunjena i ovjerena, nema priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju je sukladno Natječaju potrebno priložiti prijavi, kao i

o   prijava koju nije potpisao kandidat odnosno njegov zakonski zastupnik.

 Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 22. prosinca 2017. godine na adresu: 

 

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG  RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb

(s naznakom - Natječaj za stipendiranje)

 

 


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 01.12.2017

Slika

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH smatra da je osuđujuća presuda Haaškog suda šestorici hrvata iz BiH u potpunosti nepravedna i neprihvatljiva za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i hrvatsku državu.

Sa dubokim bolom u srcu suosjećamo sa obitelji generala Praljka koji je svojim zadnjim moralnim činom, iskazao svoje neslaganje sa potvrđivanjem osuđujuće presude u ovom nepravednom sudskom postupku.

Ovom presudom došlo je do falsificiranja povijesnih činjenica, žrtva se pretvorila u agresora, cjelokupna hrvatska država i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman  stigmatizirani su u pokušaju krivotvorenja povijesti, ali mi to više nećemo dopustiti. Boriti ćemo se svim pravnim i političkim sredstvima da se dokaže istina, jer to dugujemo našoj djeci, našim poginulim suborcima i njihovim obiteljima, kao i budućnosti suživota na ovim prostorima koja ne može postojati bez pravde i istine o Domovinskom ratu u RH i BiH.

Povijesna je činjenica da su hrvatski branitelji branili teritorij Bosne i Hercegovine na temelju međudržavnih sporazuma, te je činjenično neutemeljeno ovo utvrđenje suda o postojanju takozvanog udruženog zločinačkog pothvata od strane naše države, kao i potpuno izostajanje osude velikosrpske agresije koja je bila povod naše obrane. Ova je presuda sadržajno i pravno nepravedna i neutemeljena, duboko politikantska i opasna u iskrivljavanju istine, što mi branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi, koji smo krvarili i gubili dijelove svojih tijela i svoje živote u obrani suvereniteta RH i BiH nećemo dozvoliti.

Osobito smo zgroženi i ovim putem osuđujemo neosnovane i skandalozne izjave u reakcijama na ovu presudu od strane političara, posebice bivše hrvatske ministrice i današnje saborske zastupnice Vesne Pusić, saborskog zastupnika Gorana Beusa Richembergha, kao i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji nastavljaju sa blaćenjem hrvatske države i njenih građana.

Budući da je ova kvalifikacija hrvatske države kao agresora u potpunosti suprotna Ustavu RH i Deklaraciji o Domovinskom ratu ovim putem tražimo od državnog odvjetništva žurno utvrđivanje odgovornosti onih političara, posebice bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića i predstavnika raznih građanskih udruga koji su svojim postupcima i lažnim svjedočenjima doveli do ovakvih strašnih posljedica, koje su se očitovale u ovim presudama Haaškog suda, što je naša zadaća temeljem ciljeva statuta udruga i članova hrvatskih ratnih vojnih invalida koje predstavljamo, kao i zaštite prava hrvatskih branitelja i digniteta Domovinskog rata, a posebice obitelji hrvatskog pravednika generala Slobodana Praljka.

 

Predsjednik Glavnog odbora:                                                               Predsjednik HVIDR-a RH:

Josip Periša                                                                    Josip Đakić                                                 

 


JEDNODNEVNI IZLET DJECE I MLADIH U GRAD HEROJ VUKOVAR 26.11.2017

Slika

U subotu, dana 25. studenoga  2017. godine udruga HVIDR-a Belišće organizirala je za djecu osnovne i srednje škole jednodnevni izlet u Vukovar u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata koji sufinancira Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Izlete za djecu i mlade u Grad heroj i simbol Domovinskog rata – Vukovar na tematiku Domovinskog rata udruga HVIDR-a Belišće provodit će i u 2018. godini tijekom kojih će nastojati upoznati što veći broj djece i mladih grada Belišća i Valpovštine sa istinom i stradanjem grada Vukovara u Domovinskom ratu i ukazati im na potrebu očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata u cilju zaštite časti, ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja i civila koji su sudjelovali u obrani grada Vukovara i Republike Hrvatske kako te im podići svijest o važnosti zaštite temeljnih vrijednosti Domovinskog rata.

Tom prigodom djeca su posjetila: 

1.    Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica 1991.

2.    Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

3.    Spomen dom Ovčara

4.    Masovnu grobnica Ovčara

5.    Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata u Vukovaru

6.    Spomen obilježje Vodotoranj i Središnji križ na ušću Vuke u Dunav te

7.    Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti. 

Po dolasku u Vukovar prvo su posjetili Vukovarsku Opću bolnicu u kojoj su uz stručno vodstvo voditeljice stalnog postava muzeja gđe. Nevenke Soldo obišli podrumske prostorije ratne bolnice u kojoj je vjerno rekonstruiran život nekoliko stotina ranjenika i bolničkog osoblja tijekom višemjesečne opsade grada Vukovara (od 25. kolovoza – 18. studenog 1991.) i vidjeli multimedijalni prikaz zbivanja unutar ratne bolnice tijekom jeseni 1991. godine.

Nakon toga posjetili su “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” smješten u prostorima bivše vojarne 204. vukovarske brigade i razgledali nekoliko postaja:

-        “Sjećanje na Domovinski rat – Bitka za Vukovar”

-        Prikaz srpskih koncentracijskih logora “Stajićevo” i “Begejci”

-        Izložba pješačkog naoružanja korištenog u Domovinskom ratu

-        Eksponati na otvorenom

-        Simulacija bojnog polja “Ojačana brigada u obrani”. 

Potom su otišli na farmu Ovčara koja je smještena pet kilometara jugoistočno od Vukovara  gdje su posjetili Spomen dom „Ovčara“ (mjesto mučenja i zlostavljanja hrvatskih civila), te spomenik na Ovčari (mjesto gdje su civili streljani i zakopani u masovnu grobnicu).

Pred masovnom grobnicom Ovčara mladi su se pomolili i zapalili lampione.

Na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata, najvećoj masovnoj grobnici u Europi nakon II. svjetskog rata iz koje je ekshumirano 938 tijela, djeca i mladi su se pomolili i upalili lampione ispred središnjeg Spomenika i bijelih križeva za sve heroje Vukovara.

Nakon toga posjetili su Vodotoranj - simbol stradanja i otpora Vukovara, pobjede i novog života koji je tijekom Domovinskog rata bio najčešćih meta neprijateljskog topništva koje mu je nanijelo više od 600 oštećenja i Križ na ušću rijeke Vuke u Dunav podignut u čast svim poginulim braniteljima za slobodu Republike Hrvatske.

Po povratku kući posjetili su Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti izgrađen u Borovu naselju na mjestu nekadašnje pošte u kojoj je 1991. godine bilo zapovjedništvo ovog dijela grada.

Ispred Spomen doma, biste generala Blage Zadre, junaka grada Vukovara mladi su se pomolili i upalili lampione.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


JEDNODNEVNI IZLETI DJECE I MLADIH U VUKOVAR 21.11.2017

Slika

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar.

Izlete za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata Udruga HVIDR-a Belišće provodit će tijekom 2017/18. godine odlaskom u Grad heroj – Vukovar tijekom kojeg će nastojati upoznati što veći broj djece i mladih grada Belišća i Valpovštine sa istinom i stradanjem grada Vukovara u Domovinskom ratu i ukazati im na potrebu očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata u cilju zaštite časti, ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja i civila koji su sudjelovali u obrani grada Vukovara i Republike Hrvatske te podizanja svijesti o važnosti zaštite temeljnih vrijednosti Domovinskog rata.

PROGRAM JEDNODNEVNOG IZLETA:

1. Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica 1991

2. Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

3. Spomen dom Ovčara

4. Masovna grobnica Ovčara

5. Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata u Vukovaru

6. Spomen - obilježje Vodotoranj

7. Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti

 


26. OBLJETNICA VUKOVARSKE TRAGEDIJE U DOMOVINSKOM RATU 19.11.2017

Slika

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 26. Obljetnicu stradanja grada Vukovara u velikosrpskoj agresiji tijekom Domovinskog rata udruga HVIDR-a Belišće obilježila je  u petak 17. studenoga paljenjem svijeća na gradskom trgu Kralja Tomislava u Valpovu i Parku hrvatskih dragovoljaca u Belišću i subotu 18. studenoga sudjelovanjem članova Udruge u Koloni sjećanja hodnjom od vukovarske Opće bolnice do 5,5 km udaljenog Memorijalnog groblja Domovinskog rata.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika

Slika

 


VUKOVAR MJESTO POSEBNOG PIJETETA 17.11.2017
Slika

PREDSTAVLJANJE KNJIGE "107. VUKOVI S DRAVE" 14.11.2017

Slika Udruga HVIDR-a Belišće poziva hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata i građane grada Belišća i Valpovštine na predstavljanje knige "107. Vukovi s Drave" u srijedu,  dana 15. studeni 2017. u 19,00 sati.

Predstavljanje knjige organizirano je u gradskoj Vijećnici grada Belišća, Vij. dr. Franje Tuđmana 1.

Knjigu će predstavljati Natko Martinčić, Slaven Ružić, Jakša Raguž i Miroslav Štargl.

Radujemo se Vašem odazivu!

 


1. REDOVNA IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUGE HVIDR-a BELIŠĆE 12.11.2017

Slika

      Dana 10. studeni 2017. u nazočnosti brojnih članova udruge HVIDR-a Belišće te člana Suda časti HVIDR-a RH i Predsjednika Nadzornog odbora HVIDR-a Osječko-baranjske županije g. Zlatka Plazibata, člana Glavnog HVIDR-a RH i Predsjednika Zajednice udruga HVIDR-a Osječko-baranjske županije g. Damira Varaždinca, Predsjednika Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije g. Damira Buljevića, Predsjednika udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Osječko-baranjske županije g. Josipa Rupića, predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata grada Belišća i Valpovštine i počasnih članova Udruge HVIDR-a Belišće g. Vlade Maltara i dr. Zdenka Salajića te predstavnika lokalne samouprave, dogradonačelnika grada Belišća g. Domagoja Varžića, Načelnika P.P. Belišće g. Zdravka Mandića i predstavnika medija u prostorijama gradske vijećnice grada Belišća održana je 1. Redovna izvještajno-izborna sjednica Skupštine Udruge HVIDR-a  Belišća.

Skupština koju je otvorio Predsjednik udruge HVIDR-a Belišće gosp. Pavo Milekić otpočela je intoniranjem Himne, a potom je minutom šutnje odana počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i članovima udruge HVIDR-a Belišće.

Tom prigodom, gosp. Milekić se u ime udruge HVIDR-e Belišće i svoje osobno ime zahvalio  svima onima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji i provedbi aktivnosti i Projekata udruge u razdoblju od 2013./17. godine, a posebno članovima Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti te svim aktivnim članovima Udruge koji su svojim marljivim i nesebičnim radom doprinijeli da Udruga HVIDR-a Belišće danas bude primjer jedne uspješne Udruge, unatoč brojnim teškoćama s kojima se udruga suočavala od svog osnutka 2013. godine do danas.

Potom je podnio izvješće o radu udruge za mandatno razdoblje i plan rada za 2018. godinu iz kojeg je vidljiv kontinuitet rada i realizacija niz aktivnosti i projekata vezano za promicanje, razvitak i unapređenje socijalne i pravne zaštite ratnih vojnih invalida te promicanje vrijednosti Domovinskog rata i njegovih žrtava.

Program rada udruge za 2018. godinu odnosi se na promicanje vrijednosti Domovinskog rata, rješavanje socijalnih, pravnih i zdravstvenih problema članova udruge, stjecanje novih znanja i vještina, briga o zapošljavanju djece HRVI, humanitarne aktivnosti, obilježavanje značajnih obljetnica i datuma, osiguravanje sredstava za rad, sport i rekreacija, kulturno-zabavne aktivnosti, te suradnja s ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i invalida grada Belišća, Valpovštine, Osječko-baranjske županije i RH.

Jednoglasnom odlukom nazočnih 1. Redovne Izvještajno-izborne Skupštine izabrani su:

Za Predsjednika Udruge HVIDR-a Belišće izabran je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, umirovljeni bojnik HV-a, gosp. PAVO MILEKIĆ iz Belišća;

Za Dopredsjednika Udruge izabran je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, gosp. DRAGOMIR ŠIMIĆ iz Belišća;

Za Predsjednika Nadzornog odbora izabran je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, gosp. IVICA VIDOŠIĆA iz Valpova;

Za predsjednika Suda časti izabran je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, gosp. ZVONKO ŠPOLJARIĆ iz Valpova.

     Po završetku rada Skupštine novoizabrani Predsjednik Udruge HVIDR-a Belišće gosp. Pavo Milekić se u ime izabranih zahvalio na ukazanom povjerenju i dodao da će izabrani članovi tijela udruge u vremenu koje je pred nama to povjerenje i opravdati.

Ovim riječima zaključen je rad 1. Redovne Izvještajno-izborne Skupštine HVIDR-a Belišće.

Sjednica Skupštine završila je u 19.30 sati nakon čega su se članovi udruge i gosti nastavili družiti uz prigodan domjenak organiziran u prostorijama Udruge.

 Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


HVIDR-a BELIŠĆE OBILJEŽILA BLAGDAN SVIH SVETIH 01.11.2017

Slika

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana, u srijedu 31. listopada 2017. godine, predstavnici Udruge HVIDR-a Belišće i Udruge Hrvatski Domobran - Ogranak Valpovo upalili su svijeće na Spomen obilježjima i mjesnim grobljima grada Belišća i grada Valpova te općine Bizovac i općine Petrijevci i na taj način odali počast svim poginulim i nestalim u drugom svjetskom i Domovinskom ratu.

U jutarnjim satima  svijeće su upaljene ispred Spomen križa u spomen na poginule i nestale  u drugom svjetskom ratu na svetištu Svete Ane u Bistrincima, a potom na spomen obilježju i mjesnim grobljima u Gatu, Veliškovcima, Tiborjancima, Vinogradcima, Bizovcu, Satnici, Petrijevcima, i Nardu.

   U srijedu, dana 01. studeni na Dan Svih svetih predstavnici udruga upaliti su svijeće kod Spomen križa poginulim hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata na gradskom groblju grada Valpova i grada Belišća.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


26. OBLJETNICA STRADANJA VUKOVARA 31.10.2017

Slika

Udruga HVIDR-a Belišće dana 18.11.2017. organizira besplatan odlazak u Vukovar povodom 26. Obljetnice žrtve Vukovara.

·         Mjesto polaska: autobusni kolodvor Belišće;

·         Vrijeme polaska: 07,00 sati,

Zainteresirani se mogu prijaviti u prostorijama HVIDR-a Belišće, Radnička 14.

·         ponedjeljkom, srijedom i petkom: od 18,00 do 20,00 sati 

i putem telefona:

·         099 6909 114 – Pavo Milekić

·         099 5070 673 – Dragomir Šimić

·         095 5970 288 – Ivica Vidošić

 


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"